İş Hukuku Semineri İGİAD’da Gerçekleşti

25 Eylül 2013
İGİAD Eğitim ve Araştırma Komisyonu’nun organize ettiği "İş Hukuku" üst başlıklı "İşveren ve İş Gören Sorunlarına Bakış" konulu seminer İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İş Hukuku Ana Bilim Başkanı Sayın Doç. Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu Beyefendinin sunumuyla İGİAD Dernek Merkezi’nde 23 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Sayın Sarıoğlu, sunumuna sorunların tespitine genel bir bakış açısıyla başladı. Sonrasında ilgili kanunların hem teorikte hem de pratikte nasıl okunduğuna dair bilgiler verdi. "İş Hukuku’nun çıkış amacının işçiyi korumaya yönelik olduğunu" belirten Doç. Sarıoğlu, "kanun koruyucuların işveren ile iş göreni uzlaştırmaya çalıştığını" söyledi.

Doç. Sarıoğlu sunumunu bitirdikten sonra soru-cevap faslına geçildi. Genelde pratiğe dair sorunların dile getirildiği sorulara cevap veren Doç. Sarıoğlu, "En büyük sorunun karşılıklı iyi niyet yoksunluğundan kaynaklandığını" dile getirdi.