İş Dünyasının, İş Ahlâkı ve Girişimcilik Karnesi Açıklandı

25 Aralık 2008
Uzman ve akademisyen bir kadro tarafından hazırlanan 2008 İş Ahlâkı Raporu ve 2008 Girişimcilik Raporu 25 Aralık 2008’de gerçekleştirilen basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşıldı. Küresel çapta ciddi yıkımlar getiren ekonomik kriz sonrasında iş ahlâkı açısından Türk iş dünyasının sergilediği başarı ve başarısızlığı, teoriden pratiğe uzanan geniş bir çizgide ele alan İş Ahlakı Raporu ve Girişimcilik Raporu büyük ilgi uyandırdı.


Malta Köşkü’nde gerçekleşen toplantı İGİAD Başkan Yardımcısı Halim Özdemir ve İGİAD Başkanı