İş Ahlakı Sempozyumu

31 Mayıs 2008
İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği’yle İstanbul Ticaret Odası’nın birlikte düzenlediği İş Ahlakı Sempozyumu 31 Mayıs 2008 Cumartesi günü İTO Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Sempozyumda iş ahlakı konusu farklı açılardan ele alındı.


İGİAD İş Ahlakı Raporu’nun sunumunun ve müzakeresinin yapıldığı sempozyum İTO Yönetim Kurulu üyesi Erhan Erken, İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı