İş Ahlakı Dergisi’nin 5.sayısı çıktı

24 Ağustos 2010
İş ahlakı konusunda üretilen bilgi birikimini açığa çıkarmak ve iş dünyası ile akademi arasında köprü olmak amacıyla yayımlanan İş Ahlakı Dergisinin beşinci sayısı yayımlandı.

İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) tarafından yayımlanan hakemli ve uluslararası katılımlı bir dergi olan İş Ahlakı Dergisinin bu sayısında yine çarpıcı konular yer alıyor.

Derginin bu sayısında, iş ve meslek yapılarının değişimi konusunu ele alan iki makale yer alıyor. Bunlardan biri Yusuf Yüksel’in Esnek Kapitalizm ve Altın Yakalı Çalışanlar isimli makalesi, diğeri ise Nalini Bikkina’nın İSDKK Çağrı Merkezleri: Psikososyal Sorunlar ve Bunlarla İlişkili Etik Muammalar isimli makalesidir.

İş süreçlerinin değişimini konu alan makalelerin yanı sıra bu sayıda, Türkiye’de iş ahlakıyla ilgili yaşanan gelişmeleri kapsamlı bir şekilde ele alan bir çalışma bulunuyor. Türkiye’de İş Ahlakı Çalışmaları: Mevcut Durum ve Yönelimler adlı bu çalışmayı Taha Eğri ve Lütfi Sunar birlikte kaleme aldılar.

İş Ahlakı Uygulamalarının Çalışan Memnuniyeti İle İlişkisi adlı çalışmasında Sibel Çelik, işletmelerdeki ahlaki yönetim ve çalışan memnuniyeti arasındaki ilişkiyi ele alıyor. Çelik, İstanbul’da bir katılım bankasında gerçekleştirdiği araştırma soncunda iş ahlakı uygulamalarının çalışan memnuniyetini artırdığını tespit ederek, bu yöndeki uygulamaların hem çalışanın memnuniyetini hem de verimliliği etkilediğini söylüyor.

Birikimler bölümünün bu sayıdaki konuğu, Sabahattin Zaim. Zaim’in, İslam ekonomisiyle ilgili son elli yıldaki çalışmaları ve gelişmeleri değerlendirdi yazısı yer alıyor. Ayrıca bu bölümde Halil Zaim’in kaleme aldığı Sabahattin Zaim ve Güzel İnsan Modeli isimli bir yazısı, Sabahattin Zaim’in hayatını ve düşüncesini özetlemeye çalışıyor.

Tanıtım ve değerlendirmeler bölümünde Bülent Dilmaç, Muammer Öztürk ve Muaz Yanılmaz’ın yazıları yer alıyor.