İnşaat ve Makine & Hırdavat Sektör Toplantısı

03 Aralık 2009
İnşaat ve Makine & Hırdavat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz, Hüseyin Dinçel’in (Akyapı İnşaat) evsahipliğinde 03 Aralık 2009 tarihinde kahvaltı bir toplantıda bir araya geldiler. Toplantıda, 2009 yılında sektörde meydana gelen gelişmeler ve 2010 beklentileri ele alındı.

2009 yılında tektsil ve otomotiv sektörleriyle birlikte krizden en çok etkilenen sektör inşaat sektörü oldu. Sektör toplantısında inşaat sektöründe %30’lara varan ciddi bir düşüş meydana geldiği, ödemelerde yaşanan sıkıntıların daha da arttığı dile getirildi. Sanayi, altyapı ve yurt dışı müteahitlikte nisbi bir artış, konut sektöründe ise daralma gözlendiği dile getirildi. Toplantıda ayrıca, yurt dışında yapılan büyük ölçekli yatırımlar bankaların sağladığı kredilerle gerçekleştirildiği için kriz nedeniyle bir daralma yaşandığı ve yatırımların sekteye uğradığı vurgulandı.

Toplantıda, inşaat sektörüyle ilgili olarak şu sıkıntılar dile getirildi: Kriz döneminde, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar, diğer sektör temsilcileri kadar seslerini yükseltemediler. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan işlerde ciddi ödeme sıkıntıları yaşadılar. İhale kanunundaki bazı maddelerden dolayı sorun yaşamaya devam ettiler. Bürokratik engeller, belediyelerdeki atıl işgücü, ruhsat prosedüründen kaynaklanan gecikmeler firmaları zor durumda bıraktı.

Makine-hırdavat sektöründe ise yıllık cirolarda %20-25’ler seviyesinde düşüşler olduğu belirtildi. Sektör toplantısında son günlerde sıkça gündeme gelen yenilenebilir enerji, alterbatif enerji, geri-dönüşüm projelerine dikkat çekildi. Toplantıda son olarak farklılık ortaya koyan çalışmaların daha fazla önem kazandığı vurgulandı.