İnşaat Sektörü Kahvaltılı Buluşma Toplantısı

16 Ocak 2008
Teşkilatlanma Komisyonumuzun düzenlediği ve İGİAD üyeleri arasında sosyal ve iktisadî ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler çerçevesinde, inşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz, Hüseyin ACAR’ın (Makro Pen) evsahipliğinde 17 Ocak 2008 tarihinde kahvaltı bir toplantıda bir araya geldiler. Katılımcıların 2007 yılında sektörde meydana gelen gelişmeleri ve 2008’den beklentilerini dile getirdikleri toplantı oldukça verimli geçti.

Kahvaltılı toplantı, inşaat sektöründe faaliyetlerini sürdüren İGİAD üyelerinin kendilerini ve firmalarını tanıtmalarıyla başladı. Osman Balta’nın yaptığı 2007 İnşaat Sektörü Değerlendirme Raporu, sektörün durumu ile ilgili olarak yapılan müzakerelerin ana zemini oluşturdu. Raporun sunumundan sonra, üyelerimiz sektörle ve firmalarının durumlarıyla ilgili olarak geçmiş dönemdeki performanslarını, önceki dönemlerle 2007 yılının karşılaştırmasını ve 2008 yılı ve sonrasıyla ilgili beklentilerini ortaya koydular. İnşaat sektörünün sorunları ve bu sorunların çözümleri toplantının bir diğer gündem maddesiydi.

İnşaat sektörü sonuç raporunda, sektörün, Türkiye’deki KOBİlerin ve büyük yatırımcıların öncelik verdiği sektörlerden birisi olduğu vurgulandı ve sektörün doğrudan etkilediği diğer sektörüler üzerinde duruldu. Dünyada ve Türkiye’de var olan gelişmeler ele alındıktan sonra sorunlar ve çözüm önerileri konusu müzakere edildi. Bürokratik engeller ve maliyet işçi problemleri sektörün en önemli sorunları olarak öne çıktı. Vergiler, sigorta primleri, arz-talep dengesizliği, sosyolojik ve kültürel faktörler, uzmanlık, markalaşma, AR-GE çalışmalarının önemi, yatırımların geri dönüş hızı ve son olarak şehirleşme ve konut politikaları inşaat sektörünün genel sorunları olarak ele alındır ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.