İKTİSADİ ZİHNİYET VE AHLAK SEMPOZYUMU

30 Kasım 2010
İGİAD, İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Üsküdar Belediyesi 11 Aralık 2010 Cumartesi günü İktisadi Zihniyet ve Ahlak konulu bir sempozyum düzenledi. Program Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştiridi. Sempozyumda, günümüz iktisadi sisteminin ahlaki temellerini tartışıldı ve bunların Türkiye’deki yansımalarının ele alındı.

Türkiye’de son yıllarda çok hızlı ve yoğun bir iktisadi değişim yaşanıyor. Bu değişime paralel biçimde sosyal bir değişim de gerçekleşiyor. Bu değişimlerin iktisadi zihniyet ve ahlak anlayışları üzerinde önemli etkileri beraberinde getiriyor. İşte tam da bu noktada sempozyumda bir araya gelerek bu meseleleri tartışan akademisyenler, tebliğlerini sundular.

Kamuoyunda ve akademik çevrelerde çok fazla ele alınmayan iktisadi zihniyet ve ahlak ilişkisini kapsamlı bir şekilde ele almak için İktisadi Zihniyet ve Ahlak Sempozyumu’nda konular; tooplumsal, tarihsel ve teorik açılardan incelenmesinin faydaları kamuoyu ile paylaşıldı. Yakında sempozyum kitabı da kamuoyuna sunulacak.