İGİAD Yayınları’ndan Yeni Bir Eser: İslâm İş ve Ticaret Ahlâkı

08 Mayıs 2012
Girişimcilik ve iş ahlâkı üzerine konferans, seminer ve paneller düzenleyen İGİAD’ ın (İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği), bu önemli konular üzerine yapılan çalışmalara ait yayımladığı kitapların 12. Sayısı Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Saffet Köse’ ye ait.

Modern dünyada ahlak, yozlaşma temayülü göstermektedir. Ahlaki yoksunluk en fazla iş, çalışma ve ticaret alanında gerçekleşmektedir. Bir yanda aldatılan müşteriler, işçinin hakkını vermeyen işverenler diğer tarafta ise aldığı ücreti hak etmeyen ve işi suiistimal eden iş görenler var.

İş ve ticaret hayatının pek çok safhasında ahlak dışı davranışlar ayyuka çıkmış vaziyettedir. Bu ise, beraberinde kul hakkını ihlal eden helal-haram kazanç duyarlılığını referans noktası olmaktan çıkaran bir tabloyu ortaya koymaktadır.

Özel alanda iş ve ticaret hayatında kendisini hissettiren bu davranışlar, genel alanda da toplumsal etkileri bakımından büyük olumsuz etkiler meydana getirmektedir. İnsanlar arasındaki ilişkiler samimiyet, güven ve dürüstlük gibi güzel ilkelerin gölgesinden çıkarak maddi hesapların öncelediği bir alana doğru sürüklenmekte ve insan olma meziyeti göz ardı edilmektedir.

Kitap; ’Kazanç Öncesi Tacir, Kazanç Sırasında Tacir, İş Hayatı ve Kazanç Sonrasında Tacir’ şeklinde dört ana bölümden oluşuyor ve aynı zamanda bu alanda bir kaynak olma özelliğini de taşıyor.

Kitabın yazarı Prof. Dr. Saffet Köse, bu kitabın belki iyi ve ahlaklı insanların sayısının artmasına vesile olur diye yazıldığını, tekrar bazı ahlaki gerçeklerin hatırlatılmasının hedeflendiğini ifade ediyor. Kuran-ı Kerim ve Hz. Peygamber’ in ısrarla üzerinde durduğu helal kazancı vurgulayan ana noktalar hatırlansın, yaşadığımız çağda helal kazanç ve ahlakın egemen olduğu bir topluma olan ihtiyacımız vurgulansın diye de kaleme alındığını sözlerine ekliyor.