İGİAD Yayınlarından Yeni Bir Eser: "40 Hadis’te İş ve Ticaret Ahlakı"

25 Ağustos 2010
İGİAD Yayınlarından çıkan "40 Hadis’te İş ve Ticaret Ahlakı" isimli kitap Prof. Dr. Zekeriya Güler tarafından kaleme alındı. Genel ahlakın bir parçası olan bu çalışma, iş ve ticaret ahlakına dair Peygamber Efendimizden rivayet edilen kırk hadis ve onların açıklamalarından oluşuyor.

Kırk hadis geleneğinin bir parçası olan ve özelde de iktisadi hayat çerçevesinde düzenlenmiş 40 Hadiste iş ve Ticaret Ahlakı isimli çalışma, iş ve ticaret hayatında Peygamberimizin örnek davranışlarından bir demettir.

Bu yolda kendisini rehber edinmek isteyen tüccarlar için bir yol haritası niteliğindedir. Bu çalışma, ahlaklı tüccar duyarlılığı oluşturma gayesinin bir mahsulüdür.

Güzel Efendimizin işaret ettiği ahlaki ilkelere riayet eden ve tüm bunlara hassasiyet göstererek beşeri ilişkilerinde bu ilkeleri uygulayan tüccarlar olunması temennisiyle...