İGİAD ve İLEM’den İslam İktisadı Seminerleri

06 Şubat 2012
İktisadi yaşamı salt iktisat biliminin öngörüleri değil toplumun din, kültür, örf gibi iç dinamikleri de belirlemektedir. Hayatın her alanını kuşatan bir tevhid dini olarak İslam iktisadi hayatının nasıl olması gerektiği hakkında bir takım ilkeler vaz etmiştir. İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Müslüman bir toplumda iktisadi hayatın nasıl olması gerektiği ve ana akım iktisadi kuramla olan farklarının ortaya konulması amacıyla İslam İktisadı Seminerleri düzenlemektedir. İkincisi gerçekleştirilen seminer dizisinde 3 seminerde mülkiyet, emek ve sermaye konuları incelenecektir.