İGİAD Toplantıları Online Zeminde Devam Ediyor

20 Nisan 2020

Derneğimiz Covid-19 tedbirleri dolayısıyla yönetsel toplantılarını online platformlarda gerçekleştirmeye başladı.


Yönetim Kurulu ve Komisyonlar, toplantılarını üyelerin katılımı ile online platformda video konferans şeklinde gerçekleştirildiler. Toplantılarda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.