İGİAD Medeniyet Sohbetleri’nde İslam İş ve Ticaret Ahlakı Konuşuldu

27 Kasım 2012
İGİAD Eğitim ve Araştırma Komisyonu tarafından; kültür, medeniyet, siyaset, iktisat, sosyal, aktüel alanlarda organize edilen medeniyet sohbetleri devam ediyor.

24 Kasım Cumartesi günü, İGİAD’da düzenlenen ’İslâm İş ve Ticaret Ahlâkı’ konulu programa konuşmacı olarak, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saffet KÖSE Bey katıldı.

Köse, ’Modern dünyada ahlâk, yozlaşma temayülü göstermektedir. Ahlâki yoksunluk en fazla iş, çalışma ve ticaret alanında gerçekleşmektedir. Bir yanda aldatılan müşteriler, işçinin hakkını vermeyen işverenler diğer tarafta ise aldığı ücreti hak etmeyen ve işi suiistimal eden iş görenler bulunmaktadır. İş ve ticaret hayatının pek çok safhasında ahlâk dışı davranışlar ayyuka çıkmış vaziyettedir. Bu ise, beraberinde kul hakkını ihlal eden helal-haram kazanç duyarlılığını referans noktası olmaktan çıkaran bir tabloyu ortaya koymaktadır.’ dedi.

İslâm’da ibadetlerin yalnızca namazla, oruçla sınırlı olmadığını belirten Köse, ’Yüce Allah’ın hoşnut ve razı olduğu bütün söz, fiil ve davranışlar geniş anlamda ibadet kapsamındadır. Bu bağlamda, kişinin yoldan bir taşı kaldırması veya yoldaki bir çukuru onarması, yükünü sırtına alamayan birisine destek vermesi, araca binemeyen hasta, yaşlı ve özürlülere yardımcı olması ibadet olduğu gibi; kazancını helâl yoldan elde etmesi, İslâmî prensiplere uygun olarak ticarî ve iktisadî davranışlarda bulunması, iş ve icraat yapması da ibadettir. Kısaca hayatın bütün alanlarını geniş anlamda ibadet kapsamına alan İslam; ticareti de ibadet olarak değerlendirmiş; bunun gerçekleşmesi için ticari hayatta uyulması gerekli ahlaki prensipler getirmiştir.’ ifadeleri ile sohbeti sürdürdü.

"Ticarî ilişkilerde kişinin son derece dürüst ve güvenilir olması şartı temel ilke olarak konmuştur. Bu ilkeler iş adamları tarafından benimsenmiş olsaydı, bu gün piyasada görülen bozukluklar olmayacaktı. Ticaret ve alışverişe ilişkin bu ilkeler, iş ilişkilerinde iyi niyetin kurulması, tartı ve ölçümün dürüstçe yapılması ve aldatıcı yeminlere başvurmaktan kaçınılması hakkındaki Kuran ve Hadis hükümlerinde, değişik şekilde, yansımaktadır." diyen Prof. Dr. Saffet Köse, Helâl ve meşrû bir ticaret yapabilmek için ticari prensiplerin, diğer bir ifadeyle ticaret ahlâkının öğrenilmesinin şart olduğunu belirtti.

Program, İGİAD Eğitim Komisyonu Başkanı Mehmet Bulayır’ın, Prof. Dr. Saffet KÖSE’ye hediye takdim etmesiyle son buldu.