İGİAD Medeniyet Sohbetleri’nde İktisadi Hayat ve İslâm Konuşuldu

05 Ekim 2012
İGİAD Eğitim ve Araştırma komisyonu tarafından; kültür, medeniyet, siyaset, iktisat, sosyal, aktüel alanlarda organize edilen medeniyet sohbetleri devam ediyor.

29 Eylül Cumartesi günü, İGİAD’da düzenlenen ’İktisadî Hayat ve İslâm’ konulu programa konuşmacı olarak, T.C.M.B Meclis Üyesi, Prof. Dr. Sabri Orman Bey katıldı.

Ahlâkın, beşeri insanîleştirdiğine dikkat çeken Sayın Orman, ’Ahlâk bana göre beşerilikten insaniliğe yükselme gayretidir. İnsan biyolojik haliyle kaldığı sürece diğer hayvanlardan farklı olmayan bir varlıktır. Fakat insan hayvanlardan farklılaşma çabasıyla farklılaşır.’dedi.

İnsanlık düşünce tarihinin anahtar şahsiyetlerinden olan Gazali’nin iktisat felsefesinden, Aristo’nun üretim ve faiz hakkındaki düşüncelerine; Hz.Peygamber’in ticaret anlayışından, Müslüman tüccarların Güneydoğu Asya’nın ve Afrika’nın İslâmlaşmasına olan etkilerine kadar önemli ve ilgi çekici konulara değinen Prof. Dr. Sabri Orman, bu konuşmasında iktisat tarihinin genel bir haritasını çizdi ve İslâm dünyasının iktisadî, sosyal macerasını, geçirdiği iktisadî, sosyal dönüşümleri bir süreç halinde öz olarak tasvir ve tahlil etti.

İslâm’ın getirdiği yeni ilke ve değerlerin siyasi, iktisadî ve sosyal hayata, ilişkiler, kurumlar, statüler ve dengeler şeklinde nasıl ve ne ölçüde uyarlanabildiğini; teorik ilkelerin sosyo-ekonomik realiteyle giriştiği diyalogun yol açtığı oluşumlar, dönüşümler ve sancıları; İslâm medeniyetinin gelişme yolu üzerindeki uygarlıklarla sosyo-ekonomik plânda gerçekleştirdiği alış-verişleri ve uğradığı krizleri önemli ve değişik bir bakış açısıyla değerlendirdi.

Program, İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı