İGİAD Genel Sekreteri Ömer Osmanoğlu, Marmara Üniversitesi’nde Konferans Verdi

03 Mayıs 2010
İGİAD Genel Sekreteri Ömer Osmanoğlu, Marmara Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerine, 3 Mayıs 2010’da, 13.00- 15.00 saatleri arasında İş Ahlakı ve Girişimcilik konulu bir konferans verdi.
Fen- Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen programa öğrenciler ve öğretim üyeleri ilgi gösterdiler.
Osmanoğlu, öncelikli olarak İGİAD’ı tanıttı. Dernek tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan söz etti. Konuşmasının ilk bölümünü; İGİAD’ın kurulduğu günden beri geçen süre içinde neler yaptığını, iş dünyası içerisinde İGİAD’ın nerede durduğunu, ilkelerini ve amaçlarını anlatarak geçirdi. Daha sonra ahlak nedir sorusunun cevabını arayan Osmanoğlu, çeşitli örnekler ışığında dinleyenlerin zihninde yer edecek şekilde meseleyi somutlaştırmaya çalıştı. Ardından ahlak ile etik kavramlarının karşılaştırmasını yaptı. Sonra da iş ahlakı konusuna giriş yaptı ve meseleyi çeşitli yönleriyle ele aldı. İş ahlakının gerek toplumsal yönü üzerinde gerekse iktisadi sistem içerisindeki önemini örneklerle açıkladı.
Osmanoğlu, İGİAD’ın faaliyetlerini anlattığı bölümde, İGİAD’ın en dikkat çeken faaliyetlerinden biris olan Asgari Geçim Ücreti (AGÜ) ve her yıl düzenlenen Girişimcilik Ödül Töreni’nden bahsetti. AGÜ ve Girişimcilik Ödül Töreni öğrenciler tarafından merakla karşılandı. Hemen akabinde gelen sorular bu konular ile ilgiliydi. Dinleyenler, AGÜ çalışmasının bilimsel arka planının ve Girişimcilik Ödül’ü seçim kıstaslarının neler olduğunu sordular.
Konferansın son bölümünde söz alarak görüşlerini ifade eden öğrenciler, İGİAD’ın ülkemizin iktisadi sistemi içinde ahlaklı, dürüst bir ticaret ve iş adamı bakış açısı kazandırdığı için tüm bunların Türkiye adına bir umut olduğunu vurguladılar.