İGİAD: ’Çek Kanunu’ Meclis Gündeminden Çekilmeli!

01 Şubat 2012
İGİAD İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Hukuk İşleri Çalışma Grubu son zamanlarda kamuoyunu meşgul eden ve iş âlemini yakından ilgilendiren Çek Kanunu hakkında çalışma yaptı ve bu çalışma neticesinde bir çözüm paketi açıkladı. İGİAD Hukuk İşleri Çalışma Grubu Başkanı Emekli Cumhuriyet Savcısı Reşat Petek öncülüğünde hazırlanan çözüm paketine Av. Hasan Faik Tunalı, Mali Müşavir Orhan Sağlam ve YK üyesi Ayhan Karahan katkı sağladı. Ayrıca süreç içerinde İGİAD üyesi iş adamlarının da Çek Kanunu hakkında talepleri alındı.

Ticaret alıcı ve satıcı arasında gerçekleşmektedir. Bir hakem olarak devlet bu sürecin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için gerektiğinde müdahalede bulunuyordu. Bu durum ise en azından bir güven ortamının oluşmasını sağlıyordu. Ancak yeni çek kanunu ile devlet artık alıcı ve satıcı arasında gerçekleşen alışverişe müdahil olmak istemiyor. Bu durumun piyasalarda güven ortamının yok olmasına sebep olacağı düşünülüyor. Zira taraflar arasındaki anlaşmazlıklarda hukuk kuralları işlemekte ve mevcut sistem içinde çeşitli müeyyideler uygulanmak suretiyle bir sulh ortamı oluşturulmaya çalışılmaktaydı.