İGİAD 2021 Yılı İnsani Geçim Ücretini Açıkladı

06 Ocak 2021

İGİAD, yaptığı araştırmalar sonucu 2021 yılı için insani geçim ücretini açıkladı. Araştırmaya göre İstanbul’da yaşayan ortalama bir ailenin insani geçim ücreti 4 bin 134 lira olarak belirledi.


Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) İnsani Geçim Ücreti Tespit Komisyonu her yıl Aralık ayında yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. İGİAD tarafından yapılan, ortalama büyüklükte bir ailenin geçinebileceği aylık asgari ücreti esas alan araştırmaya göre, 2021 yılı insani geçim ücreti İstanbul için 4 bin 134 lira oldu.  Aynı araştırmaya göre 2021 yılı İnsani Geçim Ücreti Türkiye ortalaması ise 3 bin 285 lira olarak açıklandı. 


Araştırma 2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin aylık insani geçim maliyetini kapsıyor. Bu maliyetlerin içinde bir ailenin gıda, giyim, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, mobilya, ev aletleri ve ev bakımı, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim hizmetleri gibi harcamaları bulunuyor. 


Araştırma sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda konuşan İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, ‘’ İGİAD, insani geçim ücretinin işletmelerde uygulanması için İGÜ’yü işverenlere, iş dünyasına, kamuoyuna tavsiye ve teşvik ediyor. Uygulamada işverenlerin daha duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunan derneğimiz İGÜ sayesinde iş görenlerin ücretlerinin iyileştirilmesini amaçlıyor. Günümüzde gelir dağılımındaki adaletsizliğin iş görenlerin aleyhine hızla bozulduğu, servetlerden aldığı payın azaldığı Dünya'mızda; krizlerden en fazla etkilenen ve gelir kaybına uğrayan kesim olan iş görenlerin emeklerinin karşılığı almaları gereken insani geçim ücreti, iş görenler için bir lütuf olmayıp hakkın kendilerine teslimidir. 


İnsanların sahip olduğu temel hak ve hürriyetler kadar çalışanlar açısından onurlu bir yaşam sürdürebilmek için emeklerinin karşılığı almaları gereken insani geçim ücreti de bir haktır. İGİAD’ın önerdiği İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) iş görenlerin harcamaları üzerinden reel rakamlarla hesaplanmakta olup; işletmelerde uygulanması halinde gelir dağılımının iyileşmesine, refah seviyesinin artmasına, toplumsal dayanışmanın gelişmesine katkı sağlayacaktır. İnsani Geçim Ücretinin (İGÜ) işletmelerde uygulanması maliyet artışı getirmez; aksine verimliliği ve bereketi artırır’’ dedi.


İGÜ’nün bireyi değil iki çocuklu bir ailenin onurlu yaşayabileceği insanca geçinebileceği aylık geçim ücretini esas aldığını da ekleyen Karahan, ‘’ İş görenin alacağı ücret İnsan onuruna yaraşır olmalı; çalışanın verimini değil varlığını esas almalı; çalışanın ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını ortalama olarak karşılamalı; içinde yaşadığı toplumun refah seviyesini yansıtmalıdır. Devletin her yıl asgari ücreti belirlerken İGİAD'ın önerdiği İnsani Geçim Ücretini (İGÜ) dikkate alması ücret üzerinden işgören ve işverenden alınan vergi yükünün azaltılması ve Türkiye’de bölgesel asgari ücrete geçilmesi önem arz etmektedir’’ açıklamalarında bulundu.


İGÜ Raporu için tıklayınız