İGİAD 2007 Yılı Asgari Geçim Ücreti : 1,035 YTL

27 Aralık 2006
İki çocuklu bir ailenin, İstanbul’da asgarî olarak geçimi sağlayabilmesi için gerekli olan ücret seviyesi, İGİAD Asgarî Geçim Ücreti (AGÜ) tespit komisyonu tarafından yapılan araştırma sonucu 2007 yılı için 1.035 YTL olarak belirlendi.

İGİAD bünyesinde faaliyet gösteren Asgarî Geçim Ücreti (AGÜ) tespit komisyonu, her yıl, Aralık ayında yaptığı bir araştırma ile İstanbul şartlarında iki çocuklu bir ailenin geçinebilmesi için gerekli olan ücret seviyesini tespit etmektedir. Araştırma, bir ailenin; gıda (kahvaltılık, sebze ve meyve, et ürünleri, bakliyat, ekmek, çay/şeker/yağ), kira, elektrik, su, yakıt, mutfak tüpü, haberleşme, ulaşım, eğitim, giyim, ilaç, ev eşyası ve temizlik harcamalarını içeren bir ortalama toplam gideri tespit etmektedir. 2007 yılı için çeşitli sektörlerden 300’e yakın iş görenle yapılan anket çalışmasına göre İstanbul’da iki çocuklu bir ailenin asgari olarak geçinebilmesi için iş görenin yol, prim, ikramiye, yardım vb. yan ödemeler dâhil olmak üzere toplam 1.035 YTL kazanması gerekmektedir. Bu rakam, evli ve iki çocuklu bir işgörene verilmesi gereken asgarî geçim ücreti tutarı olarak İGİAD tarafından işverenlere tavsiye edilmektedir.

İşgörenlere ödenen asgarî ücreti, toplumsal dayanışma ve refah seviyesi açısından önemli bir gösterge olarak kabul eden ve kurucularının da işverenlerden oluştuğu İGİAD, yürürlükte olan asgarî ücret seviyesinin daha da yukarılara çekilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu konuda işverenlerin daha duyarlı olmalarını savunan İGİAD, çalışanların ücretlerinin sürekli iyileştirilmesi yönünde toplum olarak elimizden gelenin yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. İGİAD, asgarî ücrete bir alternatif olarak sunulan ve reel rakamlarla hesaplanan AGÜ’yü bu anlamda uygulamaları ya da uygulama yönünde gayret göstermeleri için tüm işverenlere tavsiye etmektedir. Ayrıca işverenlerin bu ücret seviyesini işletmelerinde uygulayabilmeleri için de hükümetin iş gören maliyetini işveren lehine çevirecek düzenlemelerde bulunması gerekmektedir.

ASGARÎ GEÇİM ÜCRETİ (AGÜ) NEDİR?
Helal Kazancın Adil Bölüşümü

Helal kazancın adil bölüşümü ilkesini benimseyen İGİAD, piyasa şartları uygulaması yerine alternatif AGÜ - Asgari Geçim Ücreti uygulamasını geliştirmiştir. AGÜ iki çocuklu bir ailenin İstanbul şartlarında insanca geçimini sağlayacağı taban ücret seviyesidir. Bu uygulamanın temeli, alt gelir grubundaki işgörenlerin insanca yaşam standardına erişmesine yardımcı olmaktır. İşveren açısından da yanında çalıştırdığı işgörenleri yoksulluğa mahkûm etmemesi, üretilen artı değerin adil bir şekilde paylaşılması ve böylece iş ortamının motivasyonunun arttırılması gereğini ortaya koymaktır.

İş hayatında bir ticârî faaliyetin işveren ve işgören gibi ana unsurlarının kazanca katkıları oranında ve oluşan kârı hakkaniyet çerçevesinde paylaşması, adil ve hak eksenli bir iş hayatının gerçekleşmesi için asgarî şarttır. Bu prensip hem inanç hem de işletme veriminin artırılması açılarından çok önemlidir. Böylece toplumsal barışın ve kalkınmanın tohumları atılmış olacaktır.

AGÜ uygulamasında piyasa şartları değil hakkaniyet, yardımlaşma ve ücretin yeterliliği esas alınmaktadır. Özellikle emek arzının yoğun olduğu ülkemizde piyasa mekanizmasının çalışanların aleyhine bir durum oluşturduğu açıktır ve bu çok yoğun bir şekilde istismar edilmektedir. Burada istismar, tek taraflı olmamakla birlikte işveren tarafı uygulayıcı taraf olarak daha önemlidir.

AYLIK ASGARİ GEÇİM ENDEKSİ
Anket çalışması neticesinde harcama kalemlerine göre aylık harcama miktarları
Harcama Kalemleri
Aylık Harcama Miktarları (YTL)
MUTFAK
282
KİRA
335
ELEKTRİK
30
SU
30
YAKIT
65
ULA