HELÂL KAZANCIN ADİL PAYLAŞIMI

16 Kasım 2015

HELÂL KAZANCIN ADİL PAYLAŞIMI

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği – İGİAD ülkemizde uygulanmakta olan Asgari Ücrete alternatif olarak 11 yıldır İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) uygulamasına başlamıştır.

İGİAD “Helâl Kazancın Adil Paylaşımı” ilkesinden hareketle piyasa şartları uygulaması yerine alternatif olarak İGÜ-İnsani Geçim Ücreti uygulamasını geliştirmiştir. İnsani geçim ücretinde piyasa şartları değil hakkaniyet, yardımlaşma ve ücretin yeterliliği esas alınmaktadır. Bu uygulamanın amacı alt gelir gurubundaki işgörenlerin insanca yaşam standardına erişmesine yardımcı olmaktır.

Bu uygulama kapsamında İGÜ Tespit Komisyonumuz taban ücretin belirlenmesi için işgörenler üzerinde anket yaparak çıkan sonuçlar TÜİK verileriyle de karşılaştırılarak İGÜ rakamı belirlenmektedir.

İGİAD’ın 2015 yılı için İstanbul’da çalışan kirada oturan, evli ve iki çocuklu bir kişinin İnsani Geçim Ücreti – İGÜ asgari olarak aylık 1.780 TL’dir. 12 bölgeye göre yapılan tespitte Türkiye ortalaması 1.390 TL’dir.

Hükümetimizin 2016 yılı için asgari ücrette öngördüğü rakam net 1.300 TL’dir. Belirlenen yeni asgari ücretin İGİAD’ın uygulanması için teşvik ettiği İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) ‘ye yaklaşması bizleri sevindirmiştir.

Asgari ücrete yapılacak artışla ortaya çıkacak ve işverene yansıyacak ilave maliyette dengeleri korumak adına işveren üzerindeki yükü hafifletmek için halen asgari ücrete uygulanan SGK Prim ve Gelir vergisinde işveren lehine indirim yapılması önem arz etmektedir.

 

Ayhan KARAHAN

                                                                                                     Yönetim Kurulu Başkanı