Hedefler

24 Ocak 2019

1. İş ahlâkını geliştirmeye yönelik hedefler

  • İş ahlâkı ile ilgili akademik araştırmalara, teorik ve pratik çalışmalara yardım ve öncülük yaparak iş ahlâkının tüm iktisadi kavramlara ve iş dünyasına uygulanmasının önünü açmak,
  • Dürüst insanların oluşturduğu bir topluluğun varlığıyla iş dünyasında olumlu bir ortam oluşturmak,
  • Ahlâkın rekabet gücü olması için üyelerinin kârlarını artırıcı birliktelikler oluşturmak,
  • İş dünyasında yardımlaşma, dayanışma ve ahlâkın egemen olduğu bir ortam oluşturmak.
  • İGİAD sisteminin modelini çıkarmak ve yaygınlaştırmak,

2. Girişimciliği özendirmeye yönelik hedefler

  • Bilgi ve tecrübe aktararak girişimcilik ruhu oluşturmak / geliştirmek,
  • Küçük girişimciliği yaygınlaştırarak işsizliği azaltmak, sosyal dayanışmayı artırmak,
  • Küçük birikimleri bir araya getirerek çok ortaklı müessese girişimciliğini özendirmek,
  • Mevcut KOBİ’lere sermaye ve bilgi desteği sağlayıcı projeler üretmek.