Gıda Sektör Toplantısı

15 Aralık 2009
Teşkilatlanma Komisyonumuz tarafından organize edilen kahvaltılı sektör toplantıları serisine Gıda sektörü ile devam edildi. Gıda sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz H. Murat Bezirci’nin (Aydos Et) evsahipliğinde 15 Aralık 2009 tarihinde kahvaltılı bir toplantıda bir araya geldiler.

Toplantıda gıda sektörünün Türkiye’de gelişimi, karşı karşıya bulunduğu sorunlar ve kriz sonrası sektörde meydana gelen gelişmeler ele alındı. 2009’da Gıda sektöründe karlılıkların düştüğü, özellikle et sektöründe ayakta kalamayan ve kapanan firma sayısınd artış gözlendiği dile getirildi. Et sektörü bakımından ülkemizde et tüketiminin düşük olduğu, ABD’de kişi başına et tüketiminin 50 kg, AB’de 25, Türkiye’de ise 7 kg. olduğu, buna rağmen söz konusu talebi karşılayacak bir arzın bulunmadığı vurgulandı. Arz daralması nedeniyle fiyatların yükseldiği, tüketimin de doğal olarak düştüğü belirtildi. Ayrıca sektörde kaçak et üretim ve satışının fiyat dengesini sarstığı ifade edildi. Sektörün diğer önemli sorunlarıise teşvik sistemi ve bundan kaynaklanan sistemsiz ve yetersiz koşullarda yapılan üretimdir. Tarım ve hayvancılıkta üretimin arttırılması için denetlenebilir bir sistemin hayata geçirilmesi ve organize olmuş, teknolojiyi kullanabilen ve dünyaya açık bir gıda sektörü için hammaddeyi üreten altyapının güçlendirilmesi artık bir zaruriyet haline gelmiştir.

2009 dönemi gıda sektörü açısından mevcutları koruma dönemi olmuştur. Sektörde genel olarak %30’lara varan bir daralma yaşanmıştır. Kayıt-dışı çalışan firmalar kaliteyi ve rekabet seviyesini iyice düşürmüştür. Sektördeki gayri ahlaki sorunlar krizle birlikte iyice günyüzüne çıkmıştır. Catering sektörü de krizden ciddi bir şekilde etkilenmiştir. Ülkedeki genel işsizlik rakamları ve kapanan firma sayısı arttıkça tabldot yemek sayısı da azalmıştır. Bunun yanısıra, catering sektöründe giren büyük ölçekli firmalar, orta ve küçük ölçekteki firmaları iyice zora sokmuştur. Sektörde yaşanan denetim eksikliği bir diğer sorun olarak göze çarpmaktadır. Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar, özet olarak, yaşanan süreci "öngörülemez ve belirsiz" olarak nitelemektedir.