Genç İGİAD Kuruluyor

23 Eylül 2006
İGİAD, genç girişimcileri ve yöneticileri veya gelecekte girişimci olma ve yöneticilikte bulunma potansiyeline sahip gençleri (işgörenler dahil) iş hayatına hazırlamak amacıyla Genç İGİAD çalışması başlattı. İlk tanışma toplantısı 23 Eylül 2006 tarihinde gerçekleşen Genç İGİAD’ın kuruluşu önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek

Genç İGİAD’a üye olacaklarda aranacak şartlar:

> 18 - 26 yaşları arasında olmak,
> Genç girişimci ve yönetici olmak veya gelecekte girişimci olma ve yöneticilikte bulunma potansiyeline sahip olmak, (işgörenler dahil)
> En az bir Genç İGİAD Komisyonu Yönetim Kurulu üyesi ile beraber bir İGİAD üyesinin ya da iki İGİAD üyesinin referansını almak,
> İGİAD’ın amaç, tüzük ve değerlerini benimsemiş ve kabul etmiş olmak,
> Güzel ahlak sahibi, dürüst, toplumsal değer yargılarına saygılı ve yeniliklere açık olmak,
> Dernek yönetimi tarafından her yıl asil üyeler için belirlenen yıllık aidatın 1/10’unu ödemek.