GELENEKSEL İGİAD İFTAR PROGRAMI İŞ DÜNYASI VE STK'LARI BİRARAYA GETİRDİ

03 Temmuz 2014
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) geleneksel olarak düzenlediği iftar programını, 02 Temmuz 2014 tarihinde Eyüp Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. İş, akademi ve basın dünyasından çok sayıda davetli katıldığı iftar programı sıcak ve renkli görüntülere sahne oldu. STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve iş ve akademi dünyasından önemli isimlerin katılım gösterdiği iftar programı bu yıl İGİAD Gençlik Kurulu’nun da katılımı ve katkıları ile gerçekleşti. STK’ların Gençlik Kurullarının da ilgi gösterdiği ve çok sayıda İGİAD Gençlik Kurulu üyesinin de katılımının gözlemlendiği iftar programında İGİAD Gençlik Kurulu Başkanı Nurullah Mahmut Dündar’da bir selamlama konuşması yaptı. İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Alkan ise davetlilere hitaben yaptığı konuşmasında, Ramazan ayının güzelliklerine ve gündeme ilişkin birçok konuya temas etti. Alkan, şunları söyledi: Ramazan ayı bedeni aç bırakma ayı değildir. Ramazan ayı yalnızca bedeni aç olan insanları doyurma ayı da değildir. Ramazan ayı ruhu temizleme, huyları güzelleştirme, bedeni ve ruhu tüm nefsani duygulardan arındırma, açlığı hissetme, yardımlaşma, dayanışma ve gönül köprüleri kurma ayıdır... Ahlaki anlayışın gönüllerde yeniden filizlenmesidir Ramazan... Benlik duvarlarının yıkılıp biz olabilmektir Ramazan... Irak’tan Bosna’ya, Suriye’den Bangladeş’e, Filistin’den Çeçenistan’a, Hatay’dan Sinop’a, Hakkari’den Edirne’ye, Diyarbakır’dan İstanbul’a biz olabilmektir Ramazan.... Alkan, konuşmasında tüm İslam Coğrafyasında yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak duygu ve düşüncelerini paylaştı ve destek çağrısında bulundu. Önümüzdeki dönemde Ahlak ve Adalet konularının üzerinde ehemmiyetle duracaklarını belirten Alkan, şunları söyledi: İGİAD olarak on yılı geride bıraktık. Kurulduğumuzdan bu yana hakkı, adaleti ve güzel ahlakı her daim kendimize şiar edindik. Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde Ahlakı ön plana çıkartmaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki dönemde faaliyetlerimizin temelini Ahlak ve Adalet oluşturacak ve ayrıca güzel ahlakın göstergesi olan adil ve güvenilir tüccar kimliğini de diri tutmaya çalışacağız. Biliyoruz ki adil tüccar, dünyaya da adaleti sağlayacak bir ufka sahiptir. Maalesef adalet konusunda dünyamız sınıfta kalmıştır. Bir kısım milletler bazı oluşum ve girişimleri ile parayı yönetmeye çalışmakta bu da dünyanın en önemli sorunu olan gelir dağılımındaki adaletsizliğe sebep olmaktadır. Günümüzde dünya nüfusunun % 10’u, toplam dünya gelirinin yüzde yetmişten fazlasını elde etmektedir. Dünya nüfusunun 2.5 milyarı (yaklaşık yarısı) günlük 2 $ yoksulluk sınırının, 1 milyarı günlük 1 $ yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. İnsanlığın dörtte birini oluşturan sanayileşmiş kesim, dünya zenginliğinin % 85’ini elinde tutmaktadır. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere fakir halklar zenginlerin daha da zengin olabilmesi için her gün artan bir şekilde ezilmekte ve zengin ile fakir arasındaki gelir farkı her geçen gün daha da artmaktadır. Burada geçtiğimiz aylarda yaşanan Soma’da ki elim faciayı da anmadan geçemeyeceğim. Yine geçtiğimiz günlerde Soma’ya Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyarette bir kez daha gördük ki çalışanımız hem aldığı maaşla hem de çalışma ortamları ile hakettiği değeri ülkemizde de görmemektedir. Sonuç olarak; Türkiye ölçeğinde de gelir dağılımı ve çalışma şartları açısından, dünyadaki kadar olmasa da ciddi adaletsizlikler görülmektedir. Bu durum biz Müslümanlara önemli sorumluluklar yüklemektedir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor Hz. Peygamberimiz. Bizler İGİAD olarak bu sorumluluk düşüncesi ile önümüzdeki dönemlerde Adalet ve Ahlak üzerinde durarak daha fazla projeler üretip değerler ortaya koyacağız. Bu bağlamda İGİAD olarak bizler her yıl geniş bir anket ve analiz çalışması ile yapageldiğimiz Asgari Geçim Ücreti uygulamamız ile çalışanımızın insani değerlerini önceleyerek asgari geçinebileceği maaş miktarını belirliyor -firmalarımıza örnek bir uygulama olması açısından da- kamuoyu ile paylaşıyoruz. Ayrıca yine bu çerçevede kasım ayı içerisinde İslam coğrafyasında yaşayan Müslüman tüccarlara yeni ufuklar açmak, onlara iş dünyalarında balık tutmanın önemini anlatmak için Sudan’a bir gezi düzenleyerek ilk projemizi uygulamaya geçireceğiz inşallah. Bununla birlikte, Müslüman tüccarların hatta tüm dünyanın önemli bir sorunu olan faizli sisteme karşılık faizsiz iktisadi model üzerinde durarak, İslam iktisadını oluşturacak çalışmaları da geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi yine bu dönemde de inşallah gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu anlamda paydaş kurumlar ile birlikte her yıl Uluslararası bir organizasyon olarak düzenlediğimiz İslam İktisadı Atölyesi çalışmamızı gelecek yıllarda da geliştirerek devam ettireceğiz. dedi. Şükrü Alkan’ın konuşmasının ardından İGİAD iftarının onur konuğu olan Emrullah Hatipoğlu kürsüye davet edildi. Konuşmasının ardından Emrullah Hatipoğlu’na Şükrü Alkan tarafından bir tablo hediye olarak takdim edildi. Hatipoğlu’nun konuşması salondaki davetliler tarafından ilgiyle takip edildi. 03.07.2014 İGİAD