Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi Raporu Sunuldu

16 Nisan 2019

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği tarafından hayata geçirilen "Geleceğin Türkiyesi" projesi kapsamında eğitim, yükseköğretim, dış politika, iktisat, kültür, yönetim, sivil toplum ve sosyal politika alanlarında Türkiye için gelecek vizyonu oluşturacak rapor serisinin üçüncü çalışması "Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi" raporu kamuoyuna sunuldu.


İstanbul’da düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan İLKE Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar, ekonominin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirterek bu konuda atılan adımların uzun vadeli olmadığına, kısa vadeli ve günü kurtarma niteliğinde tedbirler alındığına üzülerek şahit olduklarını söyledi.


İLKE Derneği olarak geleceğe bakan, gelecek vizyonu çizen uzun vadeli işler yapma gayreti içerisinde olmaya gayret ettiklerini, Geleceğin Türkiyesi projesinin de böyle bir çabanın ürünü olduğunu kaydetti. Sunar konuşmasını raporu hazırlayan akademisyenlere teşekkür ederek tamamladı.


İLKE, KARAR ALICILAR VE TOPLUM ARASINDA KÖPRÜDÜR

Sunar’ın ardından söz alan İLKE Derneği Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, dernek olarak faaliyetlerini karar alıcılar ile toplum arasında bir köprü vazifesi icra edecek şekilde biçimlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Küreselleşme rüzgârının dünyanın herhangi bir yerinde kapalı bir kapı bırakmadığını, en saklı alanları bile dünyaya açtığını belirten Erdoğmuş, bu dikkat ve anlayışla çeşitli alanlarda uygulamaya yönelik çözüm önerileri içeren politika notları ve araştırma raporları hazırladıklarını vurguladı. Prof. Dr. Erdoğmuş, Geleceğin Türkiyesi raporlarının da bu çerçevede hazırlandığını ifade etti.


Proje kapsamında hazırlanan ilk iki rapora gösterilen teveccühün geleceğin Türkiyesini inşa etme noktasında kendilerini hem ümitlendirdiğini hem de çalışmalara hız kesmeden devam etmeleri gerektirdiğini hatırlattığını belirten Erdoğmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bağlamda “Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi” başlıklı üçüncü raporumuzu paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Raporun ortaya koyduğu “erdemli bir toplum için adil, müreffeh ve sürdürülebilir bir ekonomi” vizyonu çerçevesinde ekonominin farklı alanları veriye dayalı olarak analiz edilmekte ve yeni bir ekonomik çerçeve oluşturmak adına yapıcı öneriler geliştirilmektedir."


“EKONOMİDE UZUN DÖNEM HEDEFLERE ODAKLANILMALI”

Selamlama konuşmalarının ardından Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi raporunun proje yürütücüsü ve yazarı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Taşdemir, raporu sundu.


Raporun amacını "bir ekonomi vizyonu ortaya koymak, bu vizyon doğrultusunda odaklanılması gereken hususlara dikkat çekerek temel bir çerçeve sunmak" olarak açıklayan Taşdemir, temel motivasyonunu ise “Geleceğin Türkiyesinde nasıl bir ekonomide yaşamak istiyoruz?” sorusunun oluşturduğunu söyledi.


Çalışmanın farkının sosyal adalet, ekonomik büyüme ve sürdürülebilirliği birbirlerinin alternatifleri olarak değil, birbirlerini tamamlayan olgular olarak görmesi olduğunu belirten Taşdemir, arzulanan bir ekonomi için kısa sürede uzun dönemli bir bakışa ve uzun dönem hedeflere odaklanmaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi.


“İSLAMİ FİNANSIN PAYI ARTTIRILMALI”

Türkiye ekonomisini gelecekte küresel eğilimler ve yapısal unsurların belirleyeceğini kaydeden Taşdemir, küresel eğilimleri küresel ticaret ve üretimin değişen ağırlık merkezi, üretim sürecinde gelişen teknoloji ve küresel iklim değişikliği olarak kategorize etti. Yapısal unsurların ise uzun dönem büyüme, sosyal adalet ve sürdürülebilirlik, demografi ve işgücü, dış ticaret, finans ve stratejik sektörler olarak ayrıldığını belirtti.


Sunumunda İslami finanstan da söz eden Taşdemir, İslami finansın reel ekonomiyle güçlü bir bağı olduğunu belirtti ve ekonomi içerisindeki payının arttırılması gerektiğini söyledi.


12 MADDELİK VİZYON BELGESİ

Türkiye ekonomisinin geleceğin dünyasına hazırlanabilmesi, adil ve gelişmeye açık bir sistem için önümüzdeki yıllarda bazı stratejilerin kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti ve bunları 12 madde halinde sıraladı.


2030'larda Türkiye'nin Ekonomi Vizyonu:

- Ekonominin üretim kapasitesindeki artışı ifade eden ve beşerî sermaye, teknoloji, verimlilik gibi yapısal faktörlere bağlı olan uzun dönem büyüme hedeflenmelidir.

- Bireylerin kendilerini gerçekleştirmeleri ve yeteneklerini ortaya çıkarmaları için eşit haklara ve eşit fırsatlara sahip olmaları temin edilmelidir.

- Ekonomik büyüme gelecek nesillerin refahından ödün vermeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir.

- Beşerî sermayeyi artırmak için adaptasyon yeteneği yüksek, temel becerilere hakim, ahlaki değerleri güçlü bireyleri yetiştirecek bir eğitim sistemi kurulmalıdır.

- Yatırımlar uzun dönem büyümeye katkısı kısıtlı olan inşaat sektörü gibi sektörler yerine daha verimli ve stratejik sektörlere yöneltilmelidir.

- Yenilik ve girişimcilik ekosistemi geliştirilmeli ve kamuda şeffaflık, söz hakkı ve hesap verilebilirlik arttırılmalıdır.

- Vergi sisteminin adil hale getirilmeli ve gelir adaletini hedefleyen kamu müdahaleleri yapılmalıdır.

- Düşük karbon salınımlı üretim teknolojilere yatırım yapılmalı, buna uygun tüketim biçimleri geliştirilmelidir.

- Esnek çalışma koşulları, ücret geliri vergi iadesi gibi politikalar uygulamaya konulmalı, adaptasyon yeteneği güçlü bir iş gücü oluşturulmalıdır.

- Sosyal adaleti, sürdürülebilirliği ve uzun dönem büyümeyi destekleyen bir “iyi finans” modeli olan İslami finansın Türkiye ekonomisindeki payı ve niteliği arttırılmalıdır.

- İhracatın ithalata bağımlılığı azaltılarak, teknoloji yoğunluğu ve katma değer düzeyi arttırılmalıdır.

- Geleceğin Türkiye ekonomisinde stratejik sektörler olan tarım ve hayvancılık, enerji, savunma ve bilişim sektörlerine özel önem verilmelidir.


Sunumun ardından program, İLKE Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş’un raporun yazarları Prof. Dr. Murat Taşdemir, Doç. Dr. Etem Hakan Ergeç, Doç. Dr. Hüseyin Kaya ve Dr. Özer Selçuk’a plaket takdimiyle sona erdi.


Programa Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, İSO Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Ayhan Saruhan, BDDK Kurul Üyesi Beytullah Yazar, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İLKE ve kurumlarının yöneticileri, STK temsilcileri ve kalabalık bir dinleyici topluluğu katıldı.


Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi: Sorunlar, Eğilimler ve Çözüm Önerileri raporu için tıklayınız