Geleceğin Türkiyesi

17 Eylül 2018

Kurulduğu günden bu yana toplumu tanıma, anlama, toplumun ihtiyaçlarından haberdar olarak iş üretme, problemleri çözüm odaklı çalışmalar yapmayı kendisine şiar edinen İLKE Derneği, sadece belli bir topluluğun değil tüm insanlığı ilgilendiren meselelere dair çalışmalar yapmanın önemine inanmaktadır. Her alanda kısır bir döngü yaşadığımız günümüzde özellikle de düşünce alanında üretim becerimizin azalması, var olan potansiyelin verimli kullanılamaması, her alanda problemlerin büyüyerek çoğalması İLKE Derneğinin saha odaklı, çözüme ilişkin çıktıları olan çalışmalar yapmanın gerekliliğine olan inancını kuvvetlendirmiştir. Geçmişin çok konuşulduğu şimdinin ise betimsel bir bakış açısıyla işlenip geçildiği çalışma alışkanlığının aksine; geçmişin birikim ve tecrübelerinin verdiği özgüvenle şimdiyi iyi anlayan fakat aynı zamanda geleceğe dair ufuk ve plan çizen çalışmalarla yalnızca kurumlar bazında değil tek tek insanımızın düşünme beceri ve alışkanlığını da etkileyecek araştırmalar yapmak gerekli ve önemlidir.

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği olarak dünyanın nabzını ölçen aynı zamanda da yerel dinamiklerimizle beslenen ilke koyucu, çözüm vaz eden çalışmalarımıza İLKE Raporlarını ekleyerek Türkiye’nin gelecek vizyonuna katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla “Geleceğin Türkiyesi” adı altında Eğitim, Yönetim, Yükseköğretim, Sivil Toplum, Dış Politika, İktisat, Kültür ve Sosyal Politika, Dış İlişkiler konularında vizyoner çalışmalar yapılacaktır.

İLKE Derneği bu raporların oluşturulmasında Türkiye için bir gelecek projeksiyonu oluşturmayı amaçlamaktadır. Bunun için belirlenen her bir alanda konunun uzmanı kişilerce hazırlanacak olan raporların Türkiye’nin küresel alanda tanınırlığına katkıda bulunması hedeflenmektedir.

İLKE Derneği, Geleceğin Türkiyesi projesi kapsamında yapacağı çalışmalarda toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasi her alanda birbiriyle uyumlu, işlevsel, sürdürülebilir politikalar geliştirecektir. Bunun için tutarlı, İLKE Derneği için önemli olan değerlerle örtüşen öneriler sunulacaktır.

Geleceğin Türkiyesi Projesinin Amacı

Geleceğin Türkiyesi projesi kapsamında hazırlanacak olan raporlar ile amaçlanan Türkiye’nin geleceğinin belirlenmesinde mihenk taşı olan Eğitim, Yönetim, Yükseköğretim, Sivil Toplum, Dış Politika, İktisat, Kültür ve Sosyal Politika konularında mevcut ve geçmiş uygulamaları ve bu uygulamaların çıktılarını incelemek ve geleceğe yönelik plan ve proje içeren çalışmalar yapmaktır.

Geleceğin Türkiyesi Projesinin Hedefi

Geleceğin Türkiyesi Raporları ile ilgili alanlarda geleceğe ışık tutacak uygulanabilir çözüm önerileri içeren yol haritaları belirlemektir.

raporlar1.jpg