Finans, Muhasebe-Mali Müşavirlik ve Hukuk Sektör Toplantısı

04 Nisan 2007
İGİAD Teşkilatlanma Komisyonu’nun organize ettiği ve üyelerimiz arasında sosyal ve iktisadî ilişkilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler çerçevesinde Finans, Muhasebe-Mali Müşavirlik ve Hukuk sektörel buluşma toplantısı gerçekleştirildi.

Sektöre faaliyet gösteren İGİAD üyeleri, Hasan Faik Tunalı’nın (BAB-I ALİ HUKUK BÜROSU) evsahipliğini yaptığı toplantıda bir araya geldi. Toplantıya İGİAD Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Halim Özdemir ve Genel Sekreter Ömer Osmanoğlu da katıldı.

Sektörel Buluşma Toplantısı, Orhan Sağlam tarafından sunulan Sektör Değerlendirme Raporunun müzakeresiyle başladı. Raporda, hizmet sektörünün birçok ülkenin Gayri Safi Milli Hasılası’ndaki payının giderek arttığına ve istihdam sağlama açısından da hizmet sektörünün ilk sıralarda yer aldığına dikkat çekildi. Toplantının sonuç raporunda, finans kurumlarının sağladığı imkanlar, uygulamalar ve fonların yakından takip edilmesi ve gerekirse bu konuda bilgilendirme amaçlı eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi gerektiği; sektörde yeni yapılanma süreçlerinin başlatılmasının zarureti; ortaklıkların ve yürütülecek eğitim çalışmalarıyla birlikte sektörde genişleme imkanı sağlayacağı; sektörün büyümesi ve genişlemesi için geliştirecekleri pazarlama stratejileri; kaliteli hizmet ve güven unsurlarının firmalar açısından önemi; kayıt-dışı uygulamalardan vazgeçilerek tüm işlemlerin kayıt altında yürütülmesi; bağımsız denetim firmalarının sektördeki önemi ve Basel Kriterleri ile ilgili eğitim çalışmaları yapılması gerektiği gibi konular ön plana çıktı.