Ekonomide Son On Günde Ekonomi Yönetiminin Aldığı Kararlar, Ekonomik Tehditler, Ekonomik Tedbirler

27 Temmuz 2023

MALİYE BAKANLIĞI: Kamu Kurumlarına tasarruf genelgesi yayınlamıştır.

Deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm kamu harcamalarında tasarrufa gidilecek,

Taşıt edinimi, bina yapımı, temsil, tören, tanıtım giderleri gibi birçok harcama azaltılacak.


PPK PARA POLİTİKASI KURULU:

Politika faizinin %15 den %17,5 a yükseltilmesine karar verilmiştir. Kurul ayrıca faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırmaya gidilmesi, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentisinin çıpalanması, fiyat bozulmalarının önüne geçilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması için tüm araçların kullanılması kararını almıştır.


EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI:

Mali disiplinin sağlanması

İç talebin azaltılması

Rezervlerin güçlendirilmesi

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi kararlaştırılmıştır.

MERKEZ BANKASININ EKONOMİDE ATTIĞI ADIMLAR:

Kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları devreye alındı.

Enflasyonun kontrol altına alınması ve iç talebi dengeleme amaçlı kararlar yürürlüğe girdi.

İhracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler tüm sınırlandırıcı tedbirlerin dışında tutuldu.


MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU:

Temel amacımız fiyat istikrarının sağlanmasıdır bunun için tüm araçları kullanacağız.

Enflasyonu düşürmek için parasal sıkılaştırma dönemine girdik seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararı aldık.

Enflasyon kısa vadede yükseliş gösterecektir.

Enflasyon 2024 yılının ilk çeyreğinde düşme eğilimine girecektir.

Enflasyon düşüşü kalıcı hale gelmeye başlayınca yatırımlar ve büyüme buna eşlik edecektir.

Küresel büyüme zayıf seyrine devam edecektir. Dış talep yavaşlayacaktır. Sanayi üretimi zayıflarken hizmet sektörü gücünü koruyacaktır.

Seçici kredi sıkılaştırması ve miktar kısıtlaması iç talebi dengeleyecektir.

2023 yıl sonu enflasyonu hedefi %22.3 den %58 e yükseltilmiştir. Gıda enflasyonu daha yüksek olacaktır. 2024 yılı enflasyonu %33- 2025 yılı enflasyonu %15 tahmin edilmektedir.

2025 yılı ve sonrası istikrar döneminin başlangıcı olacak enflasyonda gerileme ve öngörülebilirlik sağlanacak beraberinde yatırım ve büyüme artacaktır.


EKONOMİDE TEHDİTLER:

•Ekonomide önümüzde iki zor yıl olacak;

•Enflasyondaki yükseliş faiz ve dövizdeki artış bir süre daha devam edecek,

•Piyasalardaki belirsizlik, istikrarsızlık bir süre daha devam edecek, piyasalar soğutulacak, talep daralacak

•Enflasyonu düşürmek için uygulanacak fiyat istikrarı ve mali disiplin gereği; kaynak yetersizliği nedeniyle kaynakların verimli kullanım için sıkı para politikası uygulanacak, kredi çeşitliliği azaltılacak, kredi miktarları kısılacak, bunun sonunda;

•İç talep azalacak,

•İşler yavaşlayacak,

•Cirolar düşecek,

•İşsizlik artacak.


EKONOMİK TEDBİRLER:

•Ekonomik kriz ortamında

•Ekonominin düzlüğe çıkması için başta kamu olmak üzere devlet millet fedakârlık etmeli, ekonomide milli seferberlik ilan edilmeli,

•Harcamalar kısılacak

•Tüketim azaltılacak

•Kemerler sıkılacak

•İşten değil dişten artırılacak

•Tasarruf yapılacak,

•İsraftan, lüksten kaçınılacak

•Kanaat ekonomisine geçilecek

•İşletmeler giderlerini azaltacaklar, tutumlu olacaklar

•İşletmeler disiplinli çalışacaklar, dinamik olacaklar, verimliliğini artıracaklar, asli işlerine odaklanacaklar, fazla yüklerini azaltacaklar

•İşletmeler sermayelerini güçlendirecek, kendi öz kaynaklarıyla yatırım yapacaklar

•İşletmeler kendi başının çaresine, iki ayakları üzerinde durmaya, iki yakayı bir araya getirmeye, gemiyi yüzdürmeye bakacaklar.

•İşletmeler kendi yağıyla kavrulacaklar.

•İşletmeler maliyet, karlılık hesaplarını, satın alma, üretim, stok, planlamalarını, borç, alacak, risk, nakit ve finans yönetimini çok iyi yapacaklar, dövizle borçlanmayacaklar, kur riskine girmeyecekler.

•İşletmeler kriz ortamında doğru kararlar almak için uzmanından danışmanlık alacaklar

•İşletmeler dış pazarlara açılacak, ihracata yönelecekler.