Borsa İstanbul Kapılarını İGİAD Yönetim Kuruluna Açtı

09 Mayıs 2013
Borsa İstanbul Başkanı Sayın Dr. M. İbrahim TURHAN, küçük yatırımcıların hem korunması hem de kendilerini koruması için İş Ahlakının önemine vurgu yaptı.

BİST Başkanı Dr. İbrahim TUHAN, BİST’ in İGİAD gibi değerlere sahip kurumlarla işbirliği içinde olması gerektiğini vurguladı. Borsanın sadece büyük sanayicinin değil aynı zamanda küçük ve orta ölçekli sanayicinin kaynak bulmada meşru, helal, görece daha düşük bir maliyette kaynak oluşturma imkanı sağladığını belirtti. Borsanın sanayiye kaynak aktarımda ki rolü, geçen son 25 yılda sürekli olarak artmaya devam etmektedir, dedi.

Sonbaharda BİST’ in ev sahipliğinde İGİAD perspektifinden borsa algısının işleneceği bir etkinlik yapılması hususunda prensipte anlaşıldı.