Beykent Üniversitesi’nde İş ahlakı ve Girişimcilik Konuşuldu

03 Haziran 2010
İGİAD Genel Sekreteri Ömer Osmanoğlu 3 Haziran 2010’da Beykent Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İletişim Kulübü tarafından düzenlenen İletişimde Tecrübe Konuşuyor adlı programa konuşmacı olarak katıldı. Program, Beykent Üniversitesi Taksim yerleşkesinde yapıldı. Programa, halkla ilişkiler, reklamcılık ve pazarlama bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri ilgi gösterdiler.

İGİAD’ın tanıtım filmi ile başlayan program, Osmanoğlu’nun sunumuyla devam etti. Ahlak kavramını açıklayan Osmanoğlu daha sonra iş ahlakını dinleyenlere çeşitli yönleriyle anlatmaya çalıştı. Aslında bizim medeniyetimizin temelinde ahlak medeniyeti yattığını sözlerine ekledi. Ayrıca medeniyet tarihimizde sağlam bir vakıf kültürü olduğundan bahsetti. Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına katılım oranın Avrupa ülkelerine göre düşük olduğunu ama yine de son zamanlarda toplumun kendilerini ifade edebilecekleri bir alan olarak gördüğü STK’lara yöneldikleri ve üye olduklarını söyledi.

İGİAD’ın ahlaklı girişimciliğe vurgu yaparak faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Osmanoğlu, kurum olarak iş hayatında ahlaki ilkeler ekseninde bir duyarlılık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Beykent Üniversitesi Öğ. Üyesi Yard. Doç. Dr. Nihal Paşalı Taşoğlu program esnasında söz alarak İGİAD’ın, kültürümüzde yer alan ahlak kavramını kullanılmasından ötürü İGİAD’ı tebrik etti.

İGİAD Genel Sekreteri, işveren ve iş gören konularına da değindi. Çalışma hayatının bu iki temel unsurunun birbirlerine karşı sorumluluklarını örneklerle açıklamaya çalıştı. Geride bıraktığımız küresel krizin temelinde iş ahlakı krizi olduğunu ve bunu tetikleyen asli unsurun ise daha fazla kazanma hırsı olduğunu söyledi.