Basın, Yayın ve Matbaa Sektör Toplantısı

03 Mayıs 2007
Teşkilatlanma Komisyonumuzun organize ettiği ve üyelerimiz arasındaki iktisadî ilişkilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler çerçevesinde Basın-Yayın, Matbaa sektörel buluşma toplantısını 3 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleştirdik.

Sektörde faaliyet gösteren üyelerimiz, Erhan Erken’in (Bizim Zarf) evsahipliğinde bir araya geldi. Toplantıya Teşkilatlanma Komisyon başkanımız Halim Özdemir ve Genel Sekreter Ömer Osmanoğlu katıldı.

Toplantıda, Ahmet Yaşar’ın sunduğu Sektör Değerlendirme Raporu görüşüldü. Raporda, Avrupa’daki pazar büyüklüğü ile karşılaştırıldığında Türk basın yayın sektörünün oldukça geride olması; sektörün kendine has özelliklerinden dolayı standartları oturmuş bir sektör haline gelememesi; matbaa sektörünün Türkiye’deki gelişim hızını artırarak devam ettirmesi; kağıtçılık ve matbaa sektöründe rekabetin artması; kent kültürünün tüketim alışkanlıklarına yansıyan değişim rüzgarıyla ambalaj sektörünün de ivme kazanması gibi hususlar ön plana çıktı.

Toplantının sonuç raporunda, basın-yayın sektöründe şeffaf olmanın önemine; Türkiye’de kitap okuma oranının hala düşük olduğuna ve yayıncıların kaliteli yayınlar yapıp sektörde yayın çeşidinin ve adedinin arttırılmasının gerekliliğine; matbaacılık alanında nitelikli iş gücü gereksinimine; kağıt konusunda kapasite artırımı yapılması, yatırımların arttırılması ve hammadde konusundaki dışa bağımlılığın azaltılması konularına; ambalaj sektörünün dış pazarlara açılması için teşviklerin geliştirilmesi, iş ortaklıklarının yapılması, pazarlama sorunlarının en asgari düzeye çekilmesi ve teknoloji takibinin doğru yapılması gibi konulara vurgu yapıldı.