Araştırma Raporu Sunumu

03 Aralık 2013
Kamuoyunda 4 4 4 olarak bilinen 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Yasası’nın getirdiği önemli yeniliklerden biri, 1982’den beri zorunlu olarak ilköğretim 4. sınıftan 12. sınıfa kadar okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin yanısıra yeni seçmeli din derslerinin müfredata dâhil edilmesidir.

İlk yılını geride bırakan yeni eğitim sistemi içerisinde yer alan seçmeli din derslerinin kamuoyundaki beklentileri ne ölçüde karşıladığı merak konusu olmuştur. İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, bu düşünce ile Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bahçekapılı’ya seçmeli din derslerinin Öğrenci, öğretmen ve veliler için getirmiş olduğu yenilikleri ele alan bir araştırma yaptırmış, araştırma çerçevesinde beklentilerin neler olduğu analiz edilerek öneriler getirilmiştir.

PROGRAM
10.00 - 10.30 - İkram
10.30 - 11.00 - Rapor Sunumu - Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bahçekapılı, İzmir Kâtip Çelebi Üniv.
11.00 - 11.40 - Değerlendirmeler - Doç. Dr. Mustafa Tekin, İstanbul Üniv. | Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Korkut, ÖNDER
11.40 - 12.30 - Soru - Cevap

Adres: Yenikapı Mevlevîhânesi Zeytinburnu Merkez Efendi Mh. Mevlevihane Cd. No:25 Zeytinburnu İstanbul
LCV: Toplantı halka ve basına açıktır. Katılım için lütfen kayıt yaptırınız.