5. Uluslararası İLEM Yaz Okulu Sonuç Bildirisi

15 Temmuz 2018
“KENTSEL KRİZLER VE İSLAM DÜNYASI’NDA EĞİLİMLER”

“İSLAM DÜNYASI KENDİ DÜŞÜNCE BİRİKİMİNDEN HAREKETLE KENT VE ÇEVRE PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE MÜSPET ROL ALMALI VE ÖRNEKLİKLER ORTAYA KOYMALIDIR”

14 ülkeden 35 genç akademisyenin katılımı ve İslam dünyasından duayen isimler, prof. Gulzar Haider, prof. Jamel Akbar, prof. Mustafa Benhamouche’un dersleri ve saygın bilim insanlarının moderatörlüklerindeki atölyeleri ile 5. Uluslararası İLEM Yaz Okulu 9-14 Temmuz tarihleri arasında İlmi Etüdler Derneği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirildi. 5. IISS Tertip heyeti, dersler ve atölyelerin ana vurgularından hareketle, aşağıdaki sonuç bildirgesinde yer alan hususların, İslam dünyasının büyük krizler ile karşı karşıya kalan şehirleri başta olmak üzere tüm coğrafyalar için büyük önem taşıdığını deklare etmektedir. Sonuç Bildirgesi İçin Tıklayınız