5. İSLAM İKTİSADI ATÖLYESİ

25 Mart 2017

İslam İktisadı Perspektifinden Faiz

İslam İktisadı Araştırma Merkezi(İKAM)’nin, İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM)’nin işbirliğinde düzenlediği “İslam İktisadı Perspektifinden Faiz” başlıklı 5. İslam İktisadı Atölyesi, 31 Mart 2017 İstanbul’da İSAM’da kamuya açık bir "Açılış Paneli" ile icra edilecek, Açılış panelinin ardından atölyenin oturumları. 1 -2 Nisan 2017 tarihlerinde Sakarya’da Sakarya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Faizin tanımı ve rolü üzerine eski yunan felsefesinden modern iktisat düşüncesine kadar literatürde birçok tartışma yapılmıştır. Modern iktisadi sistemde günümüzde dahi faizin rolü ve etkileri üzerine ciddi tartışmalar yürütülmekte ve bir fikir birliğine varılamamaktadır. 2008 finansal krizi sonucu merkez bankalarının faiz oranlarını indirme politikaları ve hatta bazı merkez bankalarının negatif faiz politikalarına başlamaları iktisat literatüründe tartışmaların alevlenmesine yol açmıştır. Faizin kapitalist iktisadi sistemdeki düzenleyici rolünü savunanlar kadar gelir dağılımı ve eşitsizlik gibi iktisadi ve toplumsal problemlere neden olduğunu iddia edenlerde bulunmaktadır. Ancak, genel olarak bakıldığında akademik tartışmaların ötesinde faiz hem iş hayatının hem de bireylerin iktisadi faaliyetlerinin bir parçası haline gelmiştir. İktisadi sistemin ayrılmaz bir parçası gibi görülse de faiz, gerek İslam dini gerekse Hristiyanlık, Yahudilik gibi dinlerde yasaklanmış bir uygulamadır. Kur’an-ı Kerim’de açık bir şekilde yasaklanan faiz/riba uygulamasının İslam iktisadı perspektifi içerisinde nasıl ele alınacağı ve yeni bir sistemin nasıl şekillendirileceği hem Müslümanlar hem de mevcut sisteme alternatif arayışı içerisinde olanlar için önem arz etmektedir. Günümüzde İslami Finans Kuruluşları bu sistemdeki boşluğu doldurmaya çalışmaktadır. Bu kurumların alandaki boşluğu doldurup doldurmadığı bir yana, yapılan çalışmaların artırılarak alternatif sistemlerin geliştirilmesi gerektiği açıkça görülmektedir.

Bu amaçla; İslam İktisadı Araştırma Merkezi(İKAM)’nin, İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM)’nin işbirliğinde düzenlediği 5. İslam İktisadı Atölyesi 1 -2 Nisan 2017 tarihlerinde Sakarya’da “İslam İktisadı Perspektifinden Faiz” başlığı ile gerçekleştirilecektir. Sakarya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan atölyede bu sene faiz ile ilgili konuları İslam İktisadı perspektifinden ele alan tebliğlere yer verilecek. Bu vesile ile mevcut faizli sistemin iktisadi, siyasi ve sosyal alanlarda ne tür sorunlara yol açtığı üzerinde durulacak ve buna yönelik çözüm önerileri üzerinde sunulacak.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen birçok akademisyenin katılımıyla düzenlenecek olan 5. İslam İktisadı Atölyesi’nin açılış paneli, 31 Mart 2017 İstanbul’da İSAM’da kamuya açık bir panel ile icra edilecek. Açılış panelinin ardından atölyenin oturumları 1-2 Nisan 2017 tarihlerinde Sakarya’da gerçekleştirilecek.

İslam İktisadın perspektifinden faiz ile ilgili tebliğlerin sunulacağı atölyeye dinleyici olarak katılmak için http://www.islamiceconomy.org/basvuru/ adresinden başvuru yapabilirsiniz.

İletişim

iew@islamiceconomy.org

+ 90 216 310 43 18