TÜRKİYE’DE iş ortaklıkları

  • 09.12.2011

Son zamanlarda iş ortaklıkları konusu daha sık gündeme gelmeye başladı. Bunda Türkiye’nin iktisadî gelişimi ve işletmelerin belirli büyüklüklere ulaşması gibi nedenlerin yanı sıra girişimcilik bilgisindeki ilerlemenin de payı vardır. Ekonomik gelişme, küresel rekabet koşulları, formel sektörün gelişimi ve bilginin iktisadî faaliyet içerisinde artan önemine binaen iş ortaklıkları konusunun da değişik boyutlarıyla araştırılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) gibi iş dünyasının iki önemli kuruluşu tarafından gerçekleştirilen bu araştırma ile ülkemizde ortaklıkların nicel ve nitel bakımlardan istenildiği kadar gelişmemesinin nedenlerinin incelenmesi ve yapılabilecekler açısından kamuoyunun
bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece ortaklıkların anlaşılmasına ve geliştirilmesine bir katkı sağlamak hedeflenmiştir.