Temelleri ve Uygulamalarıyla İş Ahlakı

  • 22.05.2018

Türkiye’de iş ahlakı alanında faaliyet gösteren neredeyse ilk kurum olan İGİAD, kökü 1990’lı yıllara uzanan ve 2003 yılında resmi olarak dernekleşmiş bir sivil toplum kuruluşudur. İGİAD kuruluşundan bu yana iş ahlakı ve girişimcilik alanında birçok çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaların temel gerekçesi, iş ahlakını geliştirmeye olan ihtiyacımızın giderek daha da artıyor olmasıdır. Bu bize daha fazla sorumluluk vermektedir.

İş ahlakı ve girişimcilik ekseninde faaliyetlerini sürdüren İGİAD’ın temel ilkelerini şu şekilde özetleyebiliriz:

  • Hak Eksenli Bir İş Hayatının Kurulması: İGİAD, çalışmalarında hakkı ve doğruyu merkeze alır.
  • Helâl Kazancın Adil Paylaşımının Sağlanması: İGİAD, bütün bu ilkelerin toplumsal olarak anlam kazanması için yardımlaşmayı temel alır.
  • Ahlaki Olmayan İşin Meşru Kabul Edilmemesi: İGİAD, çalışmalarında ahlakın iktisâdi hayatın bütün unsurlarına yaygınlaştırılmasını eksene alır.
  • Girişimcilere Rehberlik Yapılması ve Model Sunulması: İGİAD, ahlakın iş dünyasında egemen olması için ahlaklı girişimcilerin çoğalması yönünde çalışmalar yapar.
  • İş Hayatının Dayanışma Ekseninde Yeniden İnşa Edilmesi: İGİAD, kendisi gibi düşünen kişi ve kurumların dayanışma içinde bir araya gelmesini destekler.

Biz iş dünyasının içinde bir sivil toplum kuruluşu olarak, küresel ve bölgesel bazda gelişmeleri takip ettiğimiz gibi, sosyal ve ekonomik bazdaki gelişmelerle de birebir ilgilenmekteyiz. Son dönemde kesintisiz büyüyen bir ekonomimiz var. İGİAD olarak bizler de bu büyümede girişimcilik ve iş ahlakının beraber gitmesi gerektiğini düşünüyor ve her daim bunu hatırlatmaya çalışıyoruz.

Ülkemizin ekonomik büyümesinin kalıcı ve sürdürülebilir olabilmesi için iş ahlakı ilkelerine uygun işletmelerin önemi üzerinde durmalıyız. İşletmelerimizin büyümesi, karlılığını artırması önemli olmakla beraber bu büyümenin sağlam temellere oturması için işverenlerimiz ve işgörenlerimiz düzgün bir karaktere ve güzel ahlaka sahip olmalıdır. İş ahlakını kalıcı hale getirebilmek amacıyla derneğimiz üniversitelerde okutulmak üzere iş ahlakı ders kitabının hazırlanması yönünde çalışmalar yürütmüştür.

Başta uluslararası indekslerde taranan 10 yıldır yayımladığımız İş Ahlakı Dergisi olmak üzere yayınlarımız ve yaptığımız araştırmalarla iş ahlakı alanındaki akademik bilginin üretiminin gerçekleşmesine katkı sağlıyoruz.

Elinizdeki “Temelleri ve Uygulamalarıyla İş Ahlakı” kitabı bu çabanın son ürünlerinden birini teşkil etmektedir. Bu değerli çalışmanın hazırlanmasında büyük bir özveri gösteren Yüksek İstişare Kurulu Üyelerimiz Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Prof. Dr. Ömer Torlak hocamıza ve Kübra Bilgin Tiryaki’ye şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca bu çalışmanın ortaya çıkmasında destek olan İLKE İlim Kültür ve Eğitim Derneği ve İGİAD yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ederiz.

Bu değerli çalışmanın gerek üniversitelerde gerekse farklı eğitim kuruluşlarında fayda sağlamasını yürekten temenni ediyoruz.

Ayhan Karahan

İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı

 

Temelleri ve Uygulamalarıyla İş Ahlakı