Sözleşme Ahlakı

  • 21.05.2018

Milli ve yerli bir duruş

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin erkene alınmasıyla birlikte Türkiye yeni bir seçim sath-ı mailine girmiş bulunmaktadır. Seçimlerin barış içerisinde, birlik ve kardeşlik çerçevesinde geçmesini diliyor ve seçimlerin milli ve yerli bir duruşu güçlendirecek bir sonuç vermesini temenni ediyorum.

Türkiye’nin her zamankinden daha fazla milli ve yerli bir duruşa ihtiyacı var. Bu sebeple bu yılki girişimcilik ödülümüz, Türkiye’nin milli savunma alanında kendine yeterli bir hâle gelmesine katkıda bulunan, terörle mücadelede olduğu gibi Afrin’deki harekatta da önemli roller üstlenen, İHA ve SİHA’ların üreticisi Baykar Makina adına Haluk Bayraktar’a verildi. Baykar Makina göstermiş olduğu başarıyla, milli ve yerli girişimciliğin bir retorik olmadığını ispat ederek, bütün Türkiye’ye örnek olmuştur.

6. İslam İktisadı Atölyesi, İslam iktisadıyla ilgili yurt içi ve yurt dışından akademisyen, yazar, iş adamı gibi uzman kişilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu yıl düzenlenen atölyenin konusu, İslam iktisadının metodolojisi olarak belirlenmişti ve konuyla ilgili sunulan tebliğler, bir yandan metodoloji konusundaki eksiklikleri ortaya koyarken diğer yandan da İslam iktisadının gelişmesine yönelik metodolojik öneriler içermekteydi. Bu sebeple verimli ve İslam iktisadının gelişimine katkı sunan bir atölye oldu. Atölyenin hazırlanmasında emeği geçen İKAM, İGİAD, İLEM ve İSİFAM yetkililerine teşekkür ediyorum.

Ders Veren Tecrübeler dizisinin bu dönemki konukları arasında KARMOD CEO’su Mehmet Çankaya ve Çağrı Marketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kara oldu. Her iki şirket de iş hayatındaki başarılarıyla tanınmaktadır ve söz konusu şirketlerin tecrübeleri, genç iş adamlarına yol gösterici anekdotlarla doludur.

İGİAD olarak bu dönemde de hem yurt içi hem de yurt dışında önemli ziyaretlerde bulunduk. Yurt dışında Etiyopya ve İran ziyaretlerimizin yanı sıra yurt içinde Şırnak ve Cizre ziyaretlerimiz kayda değer görüşmelere ve tanışıklıklara vesile oldu. Yurt dışı ziyaretlerimizde hem ticari ilişkileri geliştirmeye hem de sosyal ve insani duyarlılıkları artırmaya gayret ettik. Yurt içi ziyaretlerimizin ise sosyal yönü ağır basmaktaydı.

Bu sayımızın dosya konusu ise “sözleşme ahlakı” olarak belirlendi. Konuyla ilgili olarak Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya’yla yapılmış röportajı okuyacaksınız. Ayrıca Kübra Ercoşkun Şenel ile birlikte Mehmet Aykanat’ın makaleleri de yer almaktadır. Hem röportaj hem de makalelerde sözleşme hukukunun önem ve anlamı üzerinde durulmakla birlikte toplumsal barış ve iktisadi gelişme için bundan daha fazlasının yapılması gereği vurgulanmaktadır. Hukuktan daha fazlası ise elbette ahlaktır. Sadece hukuki kurallara riayet edilerek toplumsal ahenk sağlanamaz, çünkü insan bir makina veya bir robot değildir, sosyal ve duygusal bir varlıktır. Bu sebeple her türlü hukuki düzenlemenin ahlaki duyarlılıkla desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu konuyu gündemimize almakla hem işveren hem de işgören arasındaki sözleşme hukukunun ve ahlakının daha da güçlendirilmesinin önemini belirtmek istedik.

Üyelerimizle Söyleşi bölümünde ise Babıali Hukuk Bürosu’ndan Hasan Faik Tunalı ile röportaj yapıldı. İş tecrübelerini paylaştıkları için kendilerine teşekkür ediyorum.

Ayhan Karahan

İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı