SERMAYE BİRİKİMİ VE DOLAŞIMI

  • 09.02.2018

İş Ahlakı Zirvesi’nin ikincisi, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye’de iş ahlakını kamuoyunun, devlet  kurum ve kuruluşlarının, iş dünyasının, STK’ların ve medyanın gündemine taşımak, iş ahlakında iyi uygulama örneklerini ortaya çıkarmak ve bunları yaygınlaştırmak gibi amaçlarla düzenlenen zirveye, iş adamları, siyasiler, akademisyenler, yazarlar ve geniş bir dinleyici kitlesi katıldı. Üretimde iş ahlâkının mevcut durumu ve yapılması gerekenlerin ele alındığı zirve, İGİAD’ın üstlendiği iş ahlakı misyonunun gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

İş ahlakının somutlaştığı uygulamalardan biri de İnsani Geçim Ücreti’dir. “Helal kazancın adil paylaşımı” ilkesini benimseyen İGİAD, piyasa şartları uygulaması yerine alternatif İGÜ (İnsani Geçim Ücreti) uygulamasını geliştirmiştir. İGÜ, farklı bölgelerde ortalama büyüklükteki ailelerin insanca geçimini sağlayacağı taban ücret seviyesidir. Bu uygulamanın temeli, alt gelir grubundaki işgörenlerin insanca yaşam standardına erişmesine yardımcı olmaktır. Öncelikle üyelerimiz olmak üzere Türkiye’deki bütün işverenlerin asgari geçim ücretine değil, insani geçim ücretine göre uygulamada bulunmalarını bekliyoruz. Bu sayede daha hakkaniyetli bir paylaşım olacak ve sosyal dayanışmayı artırarak iş verimini de olumlu yönde etkileyecektir.

Geçtiğimiz dönemde Ders Veren Tecrübeler dizisinin iki önemli konuğu vardı. Biri MMG Başkanı Osman Balta, diğeri de AKAL Tekstil İcra Kurulu Başkanı ve bir önceki dönem İGİAD Başkanı olan Şükrü Alkan’dı. Şirket yönetimi, ortaklık kültürü, iş hayatının ahlaki ilkeleri, iş hayatındaki başarının temel nitelikleri gibi başlıklar altında tecrübelerini dinleyicilerle paylaştılar. İş hayatının iki duayeninin tecrübelerini dinlemek oldukça keyifli ve öğreticiydi. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Bu sayıdaki dosya konumuz ise sermaye birikimi ve dolaşımıdır. Konuyla ilgili olarak Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Habergetiren “İslam Hukukuna Göre Sermaye” başlıklı makalesinde İslam hukukunun sermayeye bakışını ele almaktadır. Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Kars Kaynar ise “Sermayenin Dolaşımı” başlıklı makalesinde sermaye birikimi ile pazarın genişletilmesi arasındaki ilişki üzerinde durmaktadır. Konuyla ilgili röportaj ise Doç. Dr. Nihat Alayoğlu ile yapıldı. Sermaye birikiminin insana, doğaya ve topluma zarar vermeden gerçekleştirilebilmesi için ahlakı esas alan bir sistem kurulmasının zorunlu olduğuna değinen Alayoğlu, sermaye birikiminin sosyal adaleti ortadan kaldırmaması gerektiğinin altını çizmektedir.

Bu dönemde gerçekleşen üyelerimizin Kudüs ziyareti, sosyal faaliyetleri, kurumsal ziyaretler, Yüksek İstişare Toplantısı ve diğer haberlere bültenimizin “faaliyetler” sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Ayhan Karahan

Yönetim Kurulu Başkanı

 

İGİAD Bülten / 41. Sayı İçin Tıklayınız