Ortaklıklar (Cep Kitabı)

  • 27.03.2008

Çok ortaklı girişimciliği destekleyen İGİAD, ticarî anlamda ortak olan veya olmayı plânlayan kişilerin birbirleri ile olan ilişkilerinde gerek maddî, gerekse manevî sorun yaşamamaları için bazı hatırlatmalarda bulunmak amacıyla elinizdeki bu cep kitabını hazırladı. Kitabın ilk bölümünde geçmişte ve günümüzde yaygın olan ortaklık biçimleri incelenmekte, ikinci bölümünde ise ortaklıkların kurulması, sürdürülmesi ve sona erdirilmesi süreçlerine ilişkin tavsiye ve hatırlatmalara yer verilmektedir.