Kurumsal Sosyal Sorumluluk

  • 27.03.2008

İş Ahlakı ve girişimcilik alanlarında bir bilgi birikimi oluşturmak ve iş dünyasına kılavuzluk etmek amacıyla çeşitli kitaplar yayınlayan İGİAD, Prof. Dr. Coşkun Can Aktan’ın editörlüğünde hazırlanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk adlı kitapla yayınlarını sürdürüyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk, herhangi bir organizasyonun hem iç hem de dış çevresindeki tüm paydaşlara karşı ahlaki ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır. Kurumsal sosyal sorumluluk denildiğinde, bundan genellikle bir işletmenin sürdürülebilir büyüme temel hedefine yönelik olarak doğayı ve çevreyi koruyacak önlemler alarak üretimde bulunması anlaşılmaktadır. Oysa bu, son derece eksik bir tanımlamadır. Bir işletmenin çevreye ve topluma karşı sorumlulukları yanı sıra, doğrudan ve/veya dolaylı ilişki içinde bulunduğu ve işletme kararlarından ciddi olarak etkilenebilecek tüm paydaşlara karşı sorumluluğu bulunmaktadır.

Bu kitap alanında Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan bilim adamlarının katkılarının bir sonucudur. Kitapta, Yılmaz Argüden’in kurumsal sosyal sorumluluğun önemi vurgulayan bir makalesi; Figen Dalyan’ın gönüllülük ve vekillik ilkeleri çerçevesinde sosyal sorumluluğun temellerini ortaya koyan bir çalışması; Adnan Çelik’in