KUR’AN-I KERİM’DE İKTİSADÎ İLKELER

  • 26.01.2018

Yayımlanan eser, kendi alanlarında, Kur’an’ın sunacağı rehberliğe erişmek isteyen iktisatçıların ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmıştır. Bu çalışma, esas olarak, yaklaşık on yıl önce Ramazan ayında Kur’an tertil ederken yaptığım tefekkürlere dayanmaktadır. Kur’an yolculuğum esnasında dikkatimi çeken bazı noktaları o anda not etmekle büyük akıllılık etmişim. Ancak bu malzemeyi biraraya getirme arzusu, buna değeceğini düşünen Prof. Khurshid Ahmad’la yaptığım bir konuşma sonrasında netleşti. Kesin kararım, aklımda olan şeye benzer çalışmalar yapmış birkaç kıymetli eserle karşılaşınca daha da güçlendi. Bunlardan ilki Muhyi al-Din ‘Atiyyah’e ait olan al-Kashshaf al Iqtidz li Ayat al-Qur’an al-lfakzm’dir (Herndon: IIIT, 1991). Aynı yazar tarafından iktisatla ilgili hadislerin fihristinin çıkarıldığı bir cilde de rastladım. Her iki eser de hiç şüphesiz konuyla ilgili çok faydalı çalışmalardır. Yayımlanan kitapta kendimi iktisat konusunda uzmanlaşmış kişilere faydalı olacak malzemeler sağlama görevine adadım. Bu kişilerin çoğu Arapçada yetkin olmadıklarından dolayı, İngilizce hazırlanan bu eserin onlara büyük fayda sağlayacağı umulmaktadır. (S.M. Hasanuz Zaman)

Kitabı okumak için tıklayınız