İşletmelerde Motivasyon

  • 27.03.2008

İGİAD’da gerçekleştirilen bir atölye çalışması sonucunda ortaya çıkan bu kitap motivasyon konusuyla olarak geliştirilmiş özgün yaklaşımları içermektedir. İşletmenizde çaycısından yöneticisine kadar çalışanları mutlu etmek mümkün değil gibi mi görünüyor? Tam randıman almaya başladığınız zaman personeliniz şirketinizden ayrılıyor mu? Neden bazıları geç saatlere kadar çalışıyor da, bazıları çalışma saatinin bitişi yaklaşırken bürosunu terk etmek üzere hazırlanmaya başlıyor? Çalışanları farklı şekillerde davranmaya sevk eden faktörler nelerdir? Çalışanların aynı davranışları göstermesi veya göstermemesi nasıl sağlanabilir?

Bu soruların cevabı motivasyon konusu ile yakından ilgilidir. Çalışanların işletmeye bağlılığını ve memnuniyetini sağlamak ve çalışma verimliliğini arttırmak motivasyon, motivasyon araçları ve motivasyon yönetimiyle ilgilidir.
Bu kitap, çalışan motivasyonu konusuna birkaç ödül töreni veya firma gezisi gözüyle bakılmamasının gerekliliğini vurgulamakta ve konunun işletme yönetimiyle, insan psikolojisiyle ve insan kaynakları uygulamalarıyla bir bütün arz ettiğinin altını çizmektedir.

Kitapta motivasyon ve iş tatminini etkileyen önemli faktörler; yönetim ve organizasyon, yetki devri/delegasyon ve takım çalışmalarının motivasyona etkileri; performans yönetimi ve değerleme sistemleri; Eğitim, iletişim ve kurumsal öğrenme ortamının motivasyon üzerindeki etkileri, stres ve stresle mücadele gibi temel motivasyon konuları ele alınmaktadır. Kitabı özgün kılan en önemli husus İGİAD bünyesinde yapılmış bir atölye çalışmasından yola çıkılarak motivasyon ile ilgili önemli sonuçlara ulaşılması ve bölüm sonlarında bu çalışmaya katılanların yorum ve önerilerine yer verilmiş olmasıdır.

Adı: İşletmelerde Motivasyon
Yazarı: Ahmet Talat US
ISBN: 978-975-6303-04-7
EBAD: 14,5 X 21,5
SAYFA: 122

  • letmelerdemo_img_3921_201110821531.jpg
  • letmelerdemo_img_9613_201110821532.gif