İş Ahlakı

  • 01.01.2012

Bu kitap, İslamî iş ahlakı konusunda kuramsal ve pratik uygulamaları içeren ve genel bir okuyucu kitlesini hedefleyen bir çalışmadır. Ekonominin değerden bağımsız olmayacağını ve ahlâkın ekonominin temelini teşkil ettiği tezini başarıyla ortaya koymaktadır. Ekonomik faaliyetlerin bütünü: tevhid, muvazene, özgür irade, sorumluluk ve ihsan düsturları temelinde değerlendirmekte ve gayriahlakî sorunlarla yüzleşen iş adamları için uygulanabilir öneriler sunmaktadır.