İş Ahlâkı Sempozyumu Bildiriler Kitabı

  • 19.12.2008

İGİAD ile İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 31 Mayıs 2008 tarihinde İTO Meclis Salonu’nda gerçekleştirdiği İş Ahlâkı Sempozyumunda sunulan bildiriler kitaplaştırıldı.

İş ahlâkı konusunun farklı açılardan ele alındığı sempozyumda 3 oturum yapıldı. İlk oturumda İGİAD İş Ahlâkı Raporunun sunumu ve müzakeresi yapıldı. Daha sonraki iki oturumda ise iş ahlâkını farklı açılardan ele alan tebliğler sunuldu. Prof. Dr. Sabri Orman’ın (İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı) başkanlığını yaptığı Geçmişten Günümüze İş Ahlâkı konulu oturumda iş ahlâkının teorik temelleri ve tarihi formasyonu üzerine Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi), Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu (Marmara Üniversitesi İİBF) ve Doç. Dr. Mahmut Arslan (Hacettepe Üniversitesi İİBF) tebliğlerini sundu. Başkanlığını Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş’un (Kocaeli Üniversitesi İİBF) yaptığı 3. ve son oturumda ise İşletmelerde İş Ahlâkı Uygulamaları konusu ele alındı. Prof. Dr. Sedat Murat (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi), Doç. Dr.