İŞ AHLAKI DERGİSİ’NİN 9/1. SAYISI ÇIKTI

  • 19.09.2016

İş ahlakı alanında düşüncelerin ve birikimlerin paylaşılabileceği İş Ahlakı Dergisi (Turkish Journal of Business Ethics) 9/1. sayısına ulaştı.

İş Ahlakı Dergisi, 2008 yılından itibaren yılda 2 sayı olarak (Bahar ve Güz) yayımlanan Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği’nin (İGİAD) akademik, hakemli dergisidir.

İş Ahlakı Dergisi’nde iş ahlakı odaklı araştırmalar yayımlanmaktadır. Dergide iş ahlakı konusunu çeşitli yöntemler çerçevesinde disipliner açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır. Bu çerçevede; (i) işletme içerisindeki ahlaki sorunlara odaklanan, (ii) toplumda işletmelerin yerini analiz eden, (iii) siyasi ve kültürel çevrenin işletmeler üzerindeki etkilerini ele alan, (iv) piyasa ilişkilerin etik niteliğini öne çıkaran vb. yazılara yer verilmektedir.

İş ahlakının uygulamalı etik, sosyal sorumluluk, iş ve yönetim kapsamında değerlendirildiği çalışmalar, profesyonellerin iş ahlakı yaklaşımlarını ve uygulamalarını analiz eden çalışmalar, iş ahlakını iyi oluş ve yaşam kalitesi bağlamında değerlendiren çalışmalar da yayımlanmaktadır.

Ayrıca üretim, tüketim, pazarlama, reklam ve muhasebe sistemlerinin etik boyutlarını ve kurumsal davranışları konu edinen çalışmalar da derginin kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir.

İş Ahlakı Dergisi, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte iş ahlakını; iktisat, işletme, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sağlık, hukuk, siyaset bilimi, sosyal politika, çalışma yaşamı vb. alanlardan güç alan bakış açılarıyla/boyutlarıyla ele alan çalışmaları öncelemektedir.

isahlakidergisi.com

isahlakidergisi.com/issues/sayi-9-1-bahar-2016