İş Ahlakı Dergisi’nin 8. Sayısı Çıktı

  • 19.07.2012

İş ahlakı alanında düşüncelerin ve birikimlerin paylaşılabileceğiİş Ahlakı Dergisi (Turkish Journal of Business Ethics) 8. sayısına ulaştı. 2008 yılından itibaren yılda 2 kez (Mayıs ve Kasım)İGİADİktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneğitarafından yayımlanan, hakemli ve uluslararası katılımlı bir dergi olanİş Ahlakı Dergisi, Türkiye’deki iş ahlakı çalışmalarına yeni bir soluk getirmeye devam ediyor.

Hem ülkemizde hem de yurt dışında giderek daha fazla takip edilenİş Ahlakı Dergisi, EBSCOhost®,SCOPUSTMve ASOS tarafından indekslenmeye başlanmıştır. Böylelikle İş Ahlakı Dergisinde yayımlanan makaleler, uluslararası bilim camiası tarafından daha rahat takip edilebilir olmaya ve akademisyenler arası tedavülü daha seri ve sıkı olmaya namzet hâle gelmiştir.

Uluslararası katılımın sağlandığıİş Ahlakı Dergisi’nde; iş ahlakı ve girişimcilik, ekonomik sistem, üretim-tüketim ilişkileri, işçi-işveren ilişkileri, değerler, çalışma hayatı vb. konular ekseninde ele alınmaktadır. Bu çerçevede farklı disiplinlerden nitelikli bilimsel makaleler hakem sürecinden geçirilerek yayımlanmaktadır. Gönderilen yazılarda pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere, araştırma sonuçlarını analiz eden yazılara öncelik verilmektedir.

www.isahlakidergisi.com