İş Ahlakı Dergisi’nin 2. Sayısı Çıktı!

  • 19.02.2009

İş ahlakı konusunda üretilen bilgi birikimini açığa çıkarmak ve böylece iş ahlakının tüm iktisadi kavramlara ve iş dünyasına nüfuzunun önünü açmak amacıyla yayımlanan İş Ahlakı Dergisinin ikinci sayısı yayımlandı. İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) tarafından yayımlanan derginin Genel yayın yönetmenliğini Alpaslan Durmuş, editörlüğünü ise Doç Dr. Halil Ekşi yapıyor. Ulusal ve uluslararası alandan birçok akademisyenin yayın ve hakem kurulunda yer aldığı derginin ikinci sayısında makalelerin önemli bir kısmı alan araştırmalarından oluşuyor. Derginin bu sayısında 17 ayrı yazarın 13 ayrı çalışması yer alıyor.

Makaleler Hakkında Kısa Notlar

Nuri Baloğlu, Engin Kardağ ve A. Elif Doğan birlikte hazırladıkları İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Mesleki Etik Davranışları başlıklı makalede, ilköğretim okulu yöneticilerinin mesleki etik davranışlarını, aynı kurumlarda görev yapan öğretmen algılarına dayalı olarak belirlemeye çalışıyor. Araştırma, yöneticilerin en yüksek düzeyde sergiledikleri etik davranış ilkesinin insan hakları; en düşük düzeyde sergiledikleri etik davranış ilkesinin de sevgi olduğunu gösteriyor.

İnsan kaynakları yöneticilerinin iş ahlakı konusunda önemli bir noktada olduğuna işaret eden Halil Zaim, İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından İş Ahlakı başlıklı çalışmasında, insan kaynakları yönetimi uygulamalarında ahlaki açıdan dikkat edilmesi gereken hususları ele alarak temel bir çerçeve çiziyor.

Zeynep