İGİAD 2008 Girişimcilik Raporu

  • 04.05.2008

İGİAD’ın bu dönem gerçekleştirmiş olduğu en önemli çalışmalardan birisi olan ve Doç. Dr. İbrahim Öztürk tarafından hazırlanan Girişimcilik Raporu 01 Mayıs 2008 tarihinde Florya Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen bir törenle kamuoyuna duyuruldu. GİAD 2008 Girişimcilik Ödülü’nün de takdim edildiği gecede sunulan rapor, gerek ülkemizin girişimcilik tarihini, gerek son dönemlerdeki gelişmeleri, gerekse mevcut sorunlarla ilgili çözüm önerilerini içeriyor.

Rapor’da girişimciliğin; risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatı değerlendirme ve tüm bunların hayata geçirilme süreci olarak anlam kazandığı ve girişimci davranışlarının içinde bulundukları sistemin parametreleri tarafından şekillendirildiği belirtiliyor. Rapor, girişimcilik adına bu yüzyılda ortaya atılan bir takım alternatiflerin kaynak israfına ve verimsizliklere yol açtığına dikkat çekiyor. Küresel ısınma, alarm veren çevre, tatminsiz insan, pervasızca yüklenilen tabi kaynaklar, sinekten yağ çıkartma operasyonuna döndürülen kârlılık arayışlarının insanı, tabiatı ve gelecek nesli doğrudan tehdit eder hale geldiğini gösteriyor. Bu noktada İGİAD’ın kuruluş amacını da kapsayan iş ahlâkının önemi gündeme geliyor.

Girişimcilik Raporu ile İGİAD sivil toplum alanında kendine ait bir fark oluşturmaya çalışıyor. Girişim ve girişimci denildiğinde şirketler konunun merkezine yerleşiyor. Raporun asıl ilgi sahası ise, şirketleri çevreleyen dış alem. Zira Türkiye’de girişimciliği güdük bırakan temel kırılmanın meydana geldiği katman ve dolayısı ile ilk düzelmelerin olması gerektiği alan burası. Günümüzde Türkiye’de girişimciliğin kalitesinin benzer ve önde giden birçok ülkenin gerisinde kaldığını gösteren birçok parametre var. Yenilikçilik, patent başvurusu, Ar-Ge harcaması ve bunun alt bileşenleri, rekabetçilik endeksindeki sıra, dış ticaret dengesi, ihraç ve ithal mallarının katma değer açısından nitelik mukayesesi, açılan ve kapanan şirket sayısı, nesilden nesile başarıyla devredilen şirket sayısı gibi birçok gösterge tanımlamak mümkün.

Girişimcilik Raporu, mevcut sistem, politika, çevre ve değerler manzumesinden bağımsız bir girişimcilik anlayışının doğru ve yeterli bir anlayış olmadığını vurguluyor ve girişimciliği insan, eşya ve tabiat arasında kurulmuş doğal dengenin ticari faaliyetlerdeki bir yansıması olarak görüyor. Bu bakış açısı, İGİAD’ın ahlâklı girişimcilik vurgusuyla yakından ilgili. Bu anlayış hak, adalet, dürüstlük ve değerleri önceleyen bir ekonomi anlayışıdır. Ticari girişimlerimizde hakkı merkeze alan ve dayanışmanın önemine vurgu yapan İGİAD, ahlâkî olmayan bir iş meşru değildir prensibini ticari girişimlerde gözetilmesi gereken önemli bir kıstas olarak görüyor.

Ülkemiz, birçok bakımdan hızla gelişiyor ve ve kabuk değiştiriyor. Bu değişim sürecinde ticari ilişkilerimizin mahiyeti de değişiyor; farklı unsurlar, aktörler ve parametreler devreye giriyor. Ticaretin şekli, araçları ve yapısı da bu değişimden nasibini alıyor. Ticari ilişkilerimiz, birçok unsurun bir arada gözetilmesini gerektiren ilişki biçimlerinin ve yöntemlerin farkındalığını gerektiriyor. Tüm bu değişim sürecinde değişmez olarak kalan husus ise ticaretin özü. İGİAD Girişimcilik Raporu, var olan değişimleri ve ticari faaliyetlerdeki söz konusu temel amaçları göz ardı etmeyen ve diğer yandan da girişimciliğin bize has özelliklerinin altını çizen bir yaklaşımı öneriyor.

İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı