GENÇLİK ve GİRİŞİMCİLİK

  • 27.01.2017

Finansal saldırılar, ahlaki duyarlılıkla püskürtülür

Siyasi açıdan olduğu kadar sosyal ve ekonomik açıdan da zorlu bir yılı geride bıraktık. 15 Temmuz darbe teşebbüsü karşısında millet olarak başarılı bir sınav verdik. Ancak karşı karşıya olduğumuz sınavlar, maalesef bundan ibaret değil.

Darbeyle yapamadıklarını şimdi terörle, finansal spekülasyonlarla yapmaya çalışıyorlar. Döviz kuru üzerinde yapılan manipülasyonlar, Türkiye’ye ekonomik açıdan diz çöktürmeyi hedeflemektedir. Ancak milletimiz, daha önceki saldırıları püskürtmeyi bildiği gibi, bunu da püskürtecek irade ve donanıma sahiptir.

Öncelikle, iş dünyasında yükselen ahlaki duyarlılık, Türkiye’nin geleceğine olan güvenimizi güçlendirmektedir. Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve İGİAD’ın organize ettiği İş Ahlakı Zirvesi, işçi ve işveren olarak bütün iş dünyasının ahlaki standartlarının geliştirilmesi yönünde önemli bir girişimdir. Bu tür çalışmalarla bir yandan eksikliklerimizi
görüyor, bunların muhasebesini yapıyor, diğer yandan da ahlaki yetkinliğe ulaşmanın çabasını ortaya koyuyoruz.

Bu minvalde Türkiye’ye yönelik her türlü saldırının boşa çıkarılmasında iş dünyasındaki ahlaki duyarlılığın çok önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.

Ahlaki duruşumuzun önemli bir göstergesi de insani geçim ücreti çalışmamızdır. 2017 yılı için İstanbul’da yaşayan ortalama büyüklükte bir ailenin insani geçim ücreti 2154 TL olarak belirlendi. Türkiye’nin asgari standartlarının bu düzeye çekilmesi için kamunun ve özel sektörün karşılıklı gayretleri gerekiyor.

Bültenimizin bu sayıdaki yeniliklerinden biri de üyelerimizle yapılacak olan röportajlar kısmıdır. Bu sayıda KMK Mekanik firmasının sahibi Mehmet Köse’yle yapılmış röportajı bulacaksınız. Bundan sonraki her bir sayımızda ayrı bir üyemizle yapılan röportajlarda üyelerimizi daha yakından tanıma fırsatı yakalamış olacağız.

Bu sayımızın dosya konusu ise Gençlik ve Girişimcilik olarak belirlendi. Dosyanın, gençlerin girişimcilik kültürünün geliştirilmesine katkısı olacağını düşünüyoruz. Konuyla ilgili olarak Prof. Dr. Metin Işık’ın yazdığı “Gençlerin Sosyal Girişimciliği”, girişimciliğin sadece iktisadi olmadığını, sosyal bir girişimcilik türü de olduğunu bize hatırlatıyor. “Girişimcilik ve Eğitim” başlıklı makalede ise hem girişimciliğin eğitimle edinilme konusu ele alınmış hem de girişimcilik üzerine verilen eğitimlerin Türkiye de dâhil çeşitli ülkelerde hangi düzeyde olduğu incelenmiş. Söz konusu makaleden mülhem, Millî Eğitim müfredatına girişimcilik derslerinin konulmasını gündemimize almalıyız ve girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasında temel eğitimin önemli bir rolü olduğunu görmeliyiz.

Konuyla ilgili röportaj da Doç. Dr. Özlem Çetinkaya Bozkurt Hanımefendi ile yapıldı. Sayın Bozkurt, girişimcilere yaptığı tavsiyede finansal sermayelerinden daha fazla sosyal sermayelerini artırmaları üzerinde duruyor. Çok önemli bir hususa dikkat çeken Bozkurt, başarılı bir girişimdeki insani ve sosyal boyuta dikkat çekiyor.

2017 yılının bu ilk sayısında, geride bıraktığımız yılın son faaliyetleri de yer alıyor. 2016 yılının çeşitli açılardan muhasebesini yaparken 2017 yılının da planlamasını ve uygulamasını yapmaktayız. Bu vesileyle yeni yılın tüm üyelerimize, milletimize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.

AYHAN KARAHAN
İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı

İGİAD Bülten / 38. Sayı İçin Tıklayınız