EMEK

  • 01.06.2015

Bu bir bayrak yarışıdır

Büyük projeler veya kurumsal başarılar, maraton koşusu gibidir. Uzun erimlidirler, bu sebeple uzun soluklu gayretleri gerektirirler. Bunun için tek bir kişinin veya tek bir neslin katkısı yetmez. Ekip işidir, bir nevi bayrak yarışıdır.

Ticari ve sosyal hayatımızın güzide bir kurumu olan İGİAD, uzun soluklu gayretlerin yeni bir aşaması olarak bayrak devrini gerçekleştirdi. 31 Ocak 2015 tarihinde 6. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. İGİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 12 yıldır başarıyla yürüten, pek çok yeniliğe öncülük eden Sayın Şükrü Alkan’dan görevi devraldım. Yapmış olduğu hizmetlerden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Genel Kurul’da görev devri diğer birimlerimizde de gerçekleşti. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu üyeliklerine yeniden seçim yapıldı. Görevi devreden arkadaşlarıma yapmış oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor, görevi devralan çalışma arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.

Bu sayının dosya konusu olarak belirlenen ‘emek’ çeşitli boyutlarıyla ele alındı. Hayatın ekonomik, sosyal ve hatta siyasi alanlarında emeğin çok önemli bir yeri vardır. “İnsana, kendi emeğinden daha hayırlı bir şey yoktur” düsturuyla meseleye yaklaştığımızda helal kazanç, adil ücret, insani bir yaşam ve sosyal barış meseleleri kendiliğinden bir hâl yoluna girecektir.

İnsani ücret konusunu işleyen Prof. Dr. Adem Korkmaz, “Sistemin merkezine insanı koymalıyız” diyerek ihmal edilen bir hususa dikkatimizi çekmiş oluyor. İslam’da ve Müslüman zihinlerde emeğin değerini inceleyen Doç. Dr. Mustafa Macit ise toplumsal bilinçaltımıza yönelik kayda değer kazı çalışmaları yapıyor. Konuyla ilgili röportaj ise Prof. Dr. Saffet Köse ile gerçekleştirildi. Saffet Hoca, belki de en sıkıntılı olduğumuz alanlardan birinde bize ayna tutuyor. Müslümanların da kapitalizmin etkisi altında olduğuna yönelik haklı eleştirilerini ifade ederek emeğe, alın terine biraz daha ihtimam göstermemiz gerektiğini vurguluyor.

Dosya konumuzla aynı başlığa sahip olan kapsamlı ve başarılı bir etkinlik 4-5 Nisan 2015 tarihinde düzenlendi. Organizatörleri arasında İGİAD’ın da bulunduğu 3. İslam İktisadı Atölyesi, “İslam İktisadında Emek” başlığıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Atölyede daha adil, müreffeh ve paylaşımcı bir dünya için emeğin İslam iktisadının perspektifinden yeniden ele alınması gerektiğine vurgu yapıldı.

İGİAD, ahlaklı ve öz değerlerini koruyan girişimcileri teşvik etmek amacıyla düzenlediği ve geleneksel hâle gelen yılın iş adamı ödülüne 2014 yılı için EDAM adına Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş’u layık gördü. Yayıncılık alanındaki başarılı girişimleri nedeniyle ödüle layık görülen Sayın Alparslan Durmuş’u buradan bir kez daha tebrik ediyorum.

“Helal kazancın adil bölüşümü” ilkesini benimseyen İGİAD tarafından yapılan araştırma sonucunda insani geçim ücreti (İGÜ) 2015 yılı için 1780 TL olarak belirlendi. Ayrıca derneğimizin gerek kurum içi gerekse başta ziyaretler olmak üzere kurum dışı faaliyetlerine yönelik bir seçkiyi iç sayfalarımızda bulabilirsiniz.

Bu yeni dönemin bütün dünyaya, İslam âlemine, ülkemize ve çalışanlarımıza ha-yırlar getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bu zorlu görevi hakkıyla yerine getirebilmem için siz değerli okurların, kurum çalışanlarının ve dernek üyelerinin her türlü katkı, öneri ve değerlendirmesini beklediğimi ifade etmek istiyorum.

AYHAN KARAHAN

İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı