ASR-I SAÂDET’TE TiCARET VE TÜCCAR SAHÂBÎLER

  • 31.01.2014

Sahâbe’nin ilim kalelerinden biri olan Abdullah b. Mes’ûd(ra) Efendimiz’in(sas) şöyle buyurduğunu bize aktarır: Ancak iki kişiye hased/gıpta edilir. Bunlardan ilki; Allah’ın kendisine verdiği malıhak yolunda harcayan tüccar, diğeri ise Allah’ın kendisine verdiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten alim.Tüccar ve Alim… Biri, el emeği, alın teri, kazandığı malı, Allah yolunda harcayarak, diğeri ise kendisine bahşedilen ilmi yine Allah’ın memnun olacağı şekilde kullanarak gıpta edilecek kametlere erişmişlerdir.

Muhammed Emin Yıldırım

Kitabı okumak için tıklayınız