Aile İşletmeleri: İkinci Kuşağın Yetiştirilmesi

  • 27.03.2008

İGİAD bünyesinde uzunca bir süredir aile işletmeleri ve ikinci kuşak alanlarında yapılan çalışmaların çıktıları kitaplaştırıldı. Aile İşletmeleri: İkinci Kuşağın Yetiştirilmesi adlı eser altı bölümden oluşuyor.

Kitabın ilk iki bölümü, okuyucunun aile işletmelerini daha doğru değerlendirebilmesine yardımcı olmak amacıyla, aile işletmeleri ile yakından ilişkili olan girişimcilik ve KOBİ mevzularına ayrılmıştır. Kitabın üçüncü ve dördüncü bölümleri aile işletmeleri sistemi ve yönetimi hakkında olup, yönetici adaylarının yetiştirilmesinin alt yapısını oluşturmaktadır. Kitabın son iki bölümünde ise yönetici adaylarının yetiştirilmesi üzerinde durulmaktadır. Her bölümde kuramsal bilgiler yanında çok sayıda uygulama örneği ve istatistiksel bilgi verilerek konunun pekişmesi amaçlanmıştır. Bu kitabın öncelikli hedef kitlesi, aile işletmesi sahip ve yöneticileri ile geleceğin yönetici adaylarıdır. Dolayısıyla, bölümler ilgili konudaki istatistiksel bilgiler ve uygulama örnekleriyle zenginleştirilmiştir. Kitabın uygulamacılara yönelik olma özelliği baskındır.